Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
MAGNESII LACTICI 0,5 TBL. MEDICAMENTA 0,5G TBL NOB 1000 H
0070535 39/ 007/99-C magnesiila.pdf magnesiila.pdf A12CC06 R
MAGNESII LACTICI 0,5 TBL. MEDICAMENTA 0,5G TBL NOB 20
0184525 39/ 007/99-C magnesiila.pdf magnesiila.pdf A12CC06 R
MAGNESII LACTICI 0,5 TBL. MEDICAMENTA 0,5G TBL NOB 50
0086393 39/ 007/99-C magnesiila.pdf magnesiila.pdf A12CC06 R
MAGNESII LACTICI 0,5 TBL. MEDICAMENTA 0,5G TBL NOB 100
0017992 39/ 007/99-C magnesiila.pdf magnesiila.pdf A12CC06 R
MAGNESIUM LACTATE BIOMEDICA 500MG TBL NOB 100
0186334 39/ 242/14-C magnesiuml.pdf magnesiuml.pdf A12CC06 R
MAGNESIUM LACTATE BIOMEDICA 500MG TBL NOB 50
0171577 39/ 242/14-C magnesiuml.pdf magnesiuml.pdf A12CC06 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 27. červenec 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2021 v 01:09