Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 237
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CALCICHEW D3 JAHODA 500MG/400IU TBL MND 180
0206534 39/ 414/15-C calcichewd.pdf calcichewd.pdf A12AX R
CALCICHEW D3 LEMON 1000MG/800IU TBL MND 168
0189108 39/ 550/12-C calcichewd.pdf calcichewd.pdf A12AX R
CALCICHEW D3 LEMON 500MG/400IU TBL MND 20
0189076 39/ 549/12-C calcichewd.pdf calcichewd.pdf A12AX R
CALCICHEW D3 LEMON 500MG/400IU TBL MND 30
0189077 39/ 549/12-C calcichewd.pdf calcichewd.pdf A12AX R
CALCICHEW D3 LEMON 500MG/400IU TBL MND 50
0189078 39/ 549/12-C calcichewd.pdf calcichewd.pdf A12AX R
CALCICHEW D3 LEMON 500MG/400IU TBL MND 60
0189079 39/ 549/12-C calcichewd.pdf calcichewd.pdf A12AX R
CALCICHEW D3 LEMON 500MG/400IU TBL MND 90
0189080 39/ 549/12-C calcichewd.pdf calcichewd.pdf A12AX R
CALCICHEW D3 LEMON 500MG/400IU TBL MND 100
0189081 39/ 549/12-C calcichewd.pdf calcichewd.pdf A12AX R
CALCICHEW D3 LEMON 500MG/400IU TBL MND 120
0189082 39/ 549/12-C calcichewd.pdf calcichewd.pdf A12AX R
CALCICHEW D3 LEMON 500MG/400IU TBL MND 168
0189083 39/ 549/12-C calcichewd.pdf calcichewd.pdf A12AX R
CALCICHEW D3 LEMON 500MG/400IU TBL MND 180
0189084 39/ 549/12-C calcichewd.pdf calcichewd.pdf A12AX R
CALCICHEW D3 LEMON 500MG/400IU TBL MND 20
0189085 39/ 549/12-C calcichewd.pdf calcichewd.pdf A12AX R
CALCICHEW D3 LEMON 500MG/400IU TBL MND 30
0189086 39/ 549/12-C calcichewd.pdf calcichewd.pdf A12AX R
CALCICHEW D3 LEMON 500MG/400IU TBL MND 50
0189087 39/ 549/12-C calcichewd.pdf calcichewd.pdf A12AX R
CALCICHEW D3 LEMON 500MG/400IU TBL MND 60
0189088 39/ 549/12-C calcichewd.pdf calcichewd.pdf A12AX R
CALCICHEW D3 LEMON 500MG/400IU TBL MND 90
0189089 39/ 549/12-C calcichewd.pdf calcichewd.pdf A12AX R
CALCICHEW D3 LEMON 500MG/400IU TBL MND 100
0189090 39/ 549/12-C calcichewd.pdf calcichewd.pdf A12AX R
CALCICHEW D3 LEMON 500MG/400IU TBL MND 120
0189091 39/ 549/12-C calcichewd.pdf calcichewd.pdf A12AX R
CALCICHEW D3 LEMON 500MG/400IU TBL MND 168
0189092 39/ 549/12-C calcichewd.pdf calcichewd.pdf A12AX R
CALCICHEW D3 LEMON 500MG/400IU TBL MND 180
0189093 39/ 549/12-C calcichewd.pdf calcichewd.pdf A12AX R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11