Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 233
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BIOCALEX 100MG/ML INF SOL 1X250ML
0173931 39/ 881/16-C biocalex.pdf biocalex.pdf A12AA07 R
BIOMIN H 1110MG/15MG/1,8MG POR PLV 30X3G
0207593 39/ 125/92-S/C     A12AX B
BIOMIN H 1110MG/15MG/1,8MG POR PLV 60X3G
0207594 39/ 125/92-S/C     A12AX B
BIOMIN H 1110MG/15MG/1,8MG POR PLV 64X3G
0207595 39/ 125/92-S/C     A12AX B
BIOMIN H 1110MG/15MG/1,8MG POR PLV 90X3G
0207596 39/ 125/92-S/C     A12AX B
BIOMIN H 1110MG/15MG/1,8MG POR PLV 30X3G
0243472 39/ 125/92-S/C biominh.pdf biominh.pdf A12AX R
BIOMIN H 1110MG/15MG/1,8MG POR PLV 60X3G
0243473 39/ 125/92-S/C biominh.pdf biominh.pdf A12AX R
BIOMIN H 1110MG/15MG/1,8MG POR PLV 90X3G
0243475 39/ 125/92-S/C biominh.pdf biominh.pdf A12AX R
BIOMIN H 1110MG/15MG/1,8MG POR PLV 64X3G
0243474 39/ 125/92-S/C biominh.pdf biominh.pdf A12AX R
CALCICHEW D3 500MG/200IU TBL MND 20
0047514 39/ 546/00-C calcichewd.pdf calcichewd.pdf A12AX R
CALCICHEW D3 500MG/200IU TBL MND 100
0047516 39/ 546/00-C calcichewd.pdf calcichewd.pdf A12AX R
CALCICHEW D3 500MG/200IU TBL MND 60
0047515 39/ 546/00-C calcichewd.pdf calcichewd.pdf A12AX R
CALCICHEW D3 JAHODA 500MG/400IU TBL MND 168
0206533 39/ 414/15-C calcichewd.pdf calcichewd.pdf A12AX R
CALCICHEW D3 JAHODA 500MG/400IU TBL MND 180
0206534 39/ 414/15-C calcichewd.pdf calcichewd.pdf A12AX R
CALCICHEW D3 JAHODA 500MG/400IU TBL MND 60
0206529 39/ 414/15-C calcichewd.pdf calcichewd.pdf A12AX R
CALCICHEW D3 JAHODA 500MG/400IU TBL MND 30
0206527 39/ 414/15-C calcichewd.pdf calcichewd.pdf A12AX R
CALCICHEW D3 JAHODA 500MG/400IU TBL MND 90
0206530 39/ 414/15-C calcichewd.pdf calcichewd.pdf A12AX R
CALCICHEW D3 JAHODA 500MG/400IU TBL MND 20
0206526 39/ 414/15-C calcichewd.pdf calcichewd.pdf A12AX R
CALCICHEW D3 JAHODA 500MG/400IU TBL MND 120
0206532 39/ 414/15-C calcichewd.pdf calcichewd.pdf A12AX R
CALCICHEW D3 JAHODA 500MG/400IU TBL MND 100
0206531 39/ 414/15-C calcichewd.pdf calcichewd.pdf A12AX R

1 2 3 4 5 6 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 23. listopad 2021 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. říjen 2021 v 01:12