Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 40
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BENFOTIAMINE/PYRIDOXINE EUPHAR 100MG/100MG TBL OBD 30
0243821 86/ 829/15-C     A11DB B
BENFOTIAMINE/PYRIDOXINE EUPHAR 100MG/100MG TBL OBD 60
0133761 86/ 829/15-C     A11DB B
BENFOTIAMINE/PYRIDOXINE EUPHAR 100MG/100MG TBL OBD 100
0133762 86/ 829/15-C     A11DB B
BENFOTIAMINE/PYRIDOXINE EUPHAR 100MG/100MG TBL OBD 60
0243822 86/ 829/15-C     A11DB B
BENFOTIAMINE/PYRIDOXINE EUPHAR 100MG/100MG TBL OBD 100
0243823 86/ 829/15-C     A11DB B
BENFOTIAMINE/PYRIDOXINE EUPHAR 100MG/100MG TBL OBD 30
0133760 86/ 829/15-C     A11DB B
MILGAMMA 50MG/250MCG TBL OBD 1000 H
0042479 86/ 937/95-C milgamma.pdf milgamma.pdf A11DB R
MILGAMMA 50MG/250MCG TBL OBD 500 H
0042478 86/ 937/95-C milgamma.pdf milgamma.pdf A11DB R
MILGAMMA 50MG/250MCG TBL OBD 100
0042477 86/ 937/95-C milgamma.pdf milgamma.pdf A11DB R
MILGAMMA 50MG/250MCG TBL OBD 50
0042476 86/ 937/95-C milgamma.pdf milgamma.pdf A11DB R
MILGAMMA 50MG/250MCG TBL OBD 20
0042475 86/ 937/95-C milgamma.pdf milgamma.pdf A11DB R
MILGAMMA 50MG/250MCG TBL OBD 5000 H
0042480 86/ 937/95-C milgamma.pdf milgamma.pdf A11DB R
MILGAMMA N 40MG/90MG/0,25MG CPS MOL 50
0013816 86/ 936/95-C milgamman.pdf milgamman.pdf A11DB R
MILGAMMA N 40MG/90MG/0,25MG CPS MOL 100
0013818 86/ 936/95-C milgamman.pdf milgamman.pdf A11DB R
MILGAMMA N 40MG/90MG/0,25MG CPS MOL 500
0013819 86/ 936/95-C milgamman.pdf milgamman.pdf A11DB R
MILGAMMA N 40MG/90MG/0,25MG CPS MOL 1000
0013821 86/ 936/95-C milgamman.pdf milgamman.pdf A11DB R
MILGAMMA N 40MG/90MG/0,25MG CPS MOL 5000
0013823 86/ 936/95-C milgamman.pdf milgamman.pdf A11DB R
MILGAMMA N 40MG/90MG/0,25MG CPS MOL 20
0013814 86/ 936/95-C milgamman.pdf milgamman.pdf A11DB R
MILGAMMA N INJ SOL 500X2ML
0011488 86/ 689/95-C milgamman.pdf milgamman.pdf A11DB R
MILGAMMA N INJ SOL 100X2ML
0011487 86/ 689/95-C milgamman.pdf milgamman.pdf A11DB R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11