Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 111
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
REPAGLINID TEVA 2MG TBL NOB 360
0149278 EU/1/09/530/015 repaglinid.pdf repaglinid.pdf A10BX02 R
REPAGLINID TEVA 0,5MG TBL NOB 30
0149264 EU/1/09/530/001 repaglinid.pdf repaglinid.pdf A10BX02 R
REPAGLINID TEVA 2MG TBL NOB 120
0149276 EU/1/09/530/013 repaglinid.pdf repaglinid.pdf A10BX02 R
REPAGLINID TEVA 2MG TBL NOB 90
0149275 EU/1/09/530/012 repaglinid.pdf repaglinid.pdf A10BX02 R
REPAGLINID TEVA 2MG TBL NOB 30
0149274 EU/1/09/530/011 repaglinid.pdf repaglinid.pdf A10BX02 R
REPAGLINID TEVA 1MG TBL NOB 30
0149273 EU/1/09/530/006 repaglinid.pdf repaglinid.pdf A10BX02 R
REPAGLINID TEVA 1MG TBL NOB 90
0149272 EU/1/09/530/007 repaglinid.pdf repaglinid.pdf A10BX02 R
REPAGLINID TEVA 1MG TBL NOB 120
0149271 EU/1/09/530/008 repaglinid.pdf repaglinid.pdf A10BX02 R
REPAGLINID TEVA 1MG TBL NOB 270
0149270 EU/1/09/530/009 repaglinid.pdf repaglinid.pdf A10BX02 R
REPAGLINID TEVA 1MG TBL NOB 360
0149269 EU/1/09/530/010 repaglinid.pdf repaglinid.pdf A10BX02 R
REPAGLINID TEVA 0,5MG TBL NOB 360
0149268 EU/1/09/530/005 repaglinid.pdf repaglinid.pdf A10BX02 R
REPAGLINID TEVA 0,5MG TBL NOB 270
0149267 EU/1/09/530/004 repaglinid.pdf repaglinid.pdf A10BX02 R
REPAGLINID TEVA 0,5MG TBL NOB 120
0149266 EU/1/09/530/003 repaglinid.pdf repaglinid.pdf A10BX02 R
REPAGLINID TEVA 0,5MG TBL NOB 90
0149265 EU/1/09/530/002 repaglinid.pdf repaglinid.pdf A10BX02 R
REPAGLINID TEVA 2MG TBL NOB 270
0149277 EU/1/09/530/014 repaglinid.pdf repaglinid.pdf A10BX02 R
REPAGLINIDE ACCORD 2MG TBL NOB 100
0193262 EU/1/11/743/015 repaglinid.pdf repaglinid.pdf A10BX02 R
REPAGLINIDE ACCORD 0,5MG TBL NOB 30
0193248 EU/1/11/743/001 repaglinid.pdf repaglinid.pdf A10BX02 R
REPAGLINIDE ACCORD 2MG TBL NOB 270
0193261 EU/1/11/743/014 repaglinid.pdf repaglinid.pdf A10BX02 R
REPAGLINIDE ACCORD 2MG TBL NOB 120
0193260 EU/1/11/743/013 repaglinid.pdf repaglinid.pdf A10BX02 R
REPAGLINIDE ACCORD 2MG TBL NOB 90
0193259 EU/1/11/743/012 repaglinid.pdf repaglinid.pdf A10BX02 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 19. říjen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2021 v 01:09