Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 111
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
DIBETIX 0,5MG TBL NOB 90
0202880 18/ 522/11-C dibetix.pdf dibetix.pdf A10BX02 R
DIBETIX 1MG TBL NOB 90
0202881 18/ 523/11-C dibetix.pdf dibetix.pdf A10BX02 R
DIBETIX 2MG TBL NOB 90
0202882 18/ 524/11-C dibetix.pdf dibetix.pdf A10BX02 R
ENYGLID 0,5MG TBL NOB 30
0149688 EU/1/09/580/001 enyglid.pdf enyglid.pdf A10BX02 R
ENYGLID 2MG TBL NOB 180
0193524 EU/1/09/580/021 enyglid.pdf enyglid.pdf A10BX02 R
ENYGLID 0,5MG TBL NOB 90
0149690 EU/1/09/580/003 enyglid.pdf enyglid.pdf A10BX02 R
ENYGLID 0,5MG TBL NOB 120
0149691 EU/1/09/580/004 enyglid.pdf enyglid.pdf A10BX02 R
ENYGLID 0,5MG TBL NOB 270
0149692 EU/1/09/580/005 enyglid.pdf enyglid.pdf A10BX02 R
ENYGLID 0,5MG TBL NOB 360
0149693 EU/1/09/580/006 enyglid.pdf enyglid.pdf A10BX02 R
ENYGLID 1MG TBL NOB 30
0149694 EU/1/09/580/007 enyglid.pdf enyglid.pdf A10BX02 R
ENYGLID 1MG TBL NOB 60
0149695 EU/1/09/580/008 enyglid.pdf enyglid.pdf A10BX02 R
ENYGLID 1MG TBL NOB 90
0149696 EU/1/09/580/009 enyglid.pdf enyglid.pdf A10BX02 R
ENYGLID 1MG TBL NOB 120
0149697 EU/1/09/580/010 enyglid.pdf enyglid.pdf A10BX02 R
ENYGLID 1MG TBL NOB 270
0149698 EU/1/09/580/011 enyglid.pdf enyglid.pdf A10BX02 R
ENYGLID 1MG TBL NOB 360
0149699 EU/1/09/580/012 enyglid.pdf enyglid.pdf A10BX02 R
ENYGLID 2MG TBL NOB 30
0149700 EU/1/09/580/013 enyglid.pdf enyglid.pdf A10BX02 R
ENYGLID 2MG TBL NOB 60
0149701 EU/1/09/580/014 enyglid.pdf enyglid.pdf A10BX02 R
ENYGLID 2MG TBL NOB 90
0149702 EU/1/09/580/015 enyglid.pdf enyglid.pdf A10BX02 R
ENYGLID 2MG TBL NOB 120
0149703 EU/1/09/580/016 enyglid.pdf enyglid.pdf A10BX02 R
ENYGLID 2MG TBL NOB 270
0149704 EU/1/09/580/017 enyglid.pdf enyglid.pdf A10BX02 R

1 2 3 4 5 6 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 19. říjen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2021 v 01:09