Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 18
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
JARDIANCE 25MG TBL FLM 7X1
0210010 EU/1/14/930/001 jardiance.pdf jardiance.pdf A10BK03 R
JARDIANCE 10MG TBL FLM 100X1
0210027 EU/1/14/930/018 jardiance.pdf jardiance.pdf A10BK03 R
JARDIANCE 25MG TBL FLM 14X1
0210012 EU/1/14/930/003 jardiance.pdf jardiance.pdf A10BK03 R
JARDIANCE 25MG TBL FLM 28X1
0210013 EU/1/14/930/004 jardiance.pdf jardiance.pdf A10BK03 R
JARDIANCE 25MG TBL FLM 30X1
0210014 EU/1/14/930/005 jardiance.pdf jardiance.pdf A10BK03 R
JARDIANCE 25MG TBL FLM 60X1
0210015 EU/1/14/930/006 jardiance.pdf jardiance.pdf A10BK03 R
JARDIANCE 25MG TBL FLM 70X1
0210016 EU/1/14/930/007 jardiance.pdf jardiance.pdf A10BK03 R
JARDIANCE 25MG TBL FLM 90X1
0210017 EU/1/14/930/008 jardiance.pdf jardiance.pdf A10BK03 R
JARDIANCE 25MG TBL FLM 100X1
0210018 EU/1/14/930/009 jardiance.pdf jardiance.pdf A10BK03 R
JARDIANCE 10MG TBL FLM 7X1
0210019 EU/1/14/930/010 jardiance.pdf jardiance.pdf A10BK03 R
JARDIANCE 10MG TBL FLM 10X1
0210020 EU/1/14/930/011 jardiance.pdf jardiance.pdf A10BK03 R
JARDIANCE 10MG TBL FLM 14X1
0210021 EU/1/14/930/012 jardiance.pdf jardiance.pdf A10BK03 R
JARDIANCE 10MG TBL FLM 28X1
0210022 EU/1/14/930/013 jardiance.pdf jardiance.pdf A10BK03 R
JARDIANCE 10MG TBL FLM 30X1
0210023 EU/1/14/930/014 jardiance.pdf jardiance.pdf A10BK03 R
JARDIANCE 10MG TBL FLM 60X1
0210024 EU/1/14/930/015 jardiance.pdf jardiance.pdf A10BK03 R
JARDIANCE 10MG TBL FLM 70X1
0210025 EU/1/14/930/016 jardiance.pdf jardiance.pdf A10BK03 R
JARDIANCE 10MG TBL FLM 90X1
0210026 EU/1/14/930/017 jardiance.pdf jardiance.pdf A10BK03 R
JARDIANCE 25MG TBL FLM 10X1
0210011 EU/1/14/930/002 jardiance.pdf jardiance.pdf A10BK03 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 14. září 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11