Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 10
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BYDUREON 2MG INJ PLQ SUS PRO 3X4X(1+1X0,65ML IS+2J)
0168380 EU/1/11/696/002 bydureon.pdf bydureon.pdf A10BJ01 R
BYDUREON 2MG INJ PLQ SUS PRO 4X(1+1X0,65ML ISP+2J)
0168379 EU/1/11/696/001 bydureon.pdf bydureon.pdf A10BJ01 R
BYDUREON 2MG INJ PLQ SUS PRO 12(3X4)+3J
0210104 EU/1/11/696/004 bydureon.pdf bydureon.pdf A10BJ01 R
BYDUREON 2MG INJ PLQ SUS PRO 4X1+1J
0210103 EU/1/11/696/003 bydureon.pdf bydureon.pdf A10BJ01 R
BYDUREON 2MG INJ SUS PRO PEP 4X0,85ML
0235938 EU/1/11/696/005 bydureon.pdf bydureon.pdf A10BJ01 R
BYDUREON 2MG INJ SUS PRO PEP 12(3X4)X0,85ML
0238626 EU/1/11/696/006 bydureon.pdf bydureon.pdf A10BJ01 R
BYETTA 10MCG INJ SOL 3X2,4ML
0027939 EU/1/06/362/004 byetta.pdf byetta.pdf A10BJ01 R
BYETTA 10MCG INJ SOL 1X2,4ML
0027940 EU/1/06/362/003 byetta.pdf byetta.pdf A10BJ01 R
BYETTA 5MCG INJ SOL 3X1,2ML
0027938 EU/1/06/362/002 byetta.pdf byetta.pdf A10BJ01 R
BYETTA 5MCG INJ SOL 1X1,2ML
0027937 EU/1/06/362/001 byetta.pdf byetta.pdf A10BJ01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11