Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 22
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
LINATRA 5MG TBL FLM 100
0244425 18/ 307/19-C linatra.pdf linatra.pdf A10BH05 R
LINATRA 5MG TBL FLM 120
0244426 18/ 307/19-C linatra.pdf linatra.pdf A10BH05 R
LINATRA 5MG TBL FLM 98
0244424 18/ 307/19-C linatra.pdf linatra.pdf A10BH05 R
LINATRA 5MG TBL FLM 90
0244423 18/ 307/19-C linatra.pdf linatra.pdf A10BH05 R
LINATRA 5MG TBL FLM 84
0244422 18/ 307/19-C linatra.pdf linatra.pdf A10BH05 R
LINATRA 5MG TBL FLM 60
0244421 18/ 307/19-C linatra.pdf linatra.pdf A10BH05 R
LINATRA 5MG TBL FLM 56
0244420 18/ 307/19-C linatra.pdf linatra.pdf A10BH05 R
LINATRA 5MG TBL FLM 30
0244419 18/ 307/19-C linatra.pdf linatra.pdf A10BH05 R
LINATRA 5MG TBL FLM 28
0244418 18/ 307/19-C linatra.pdf linatra.pdf A10BH05 R
LINATRA 5MG TBL FLM 14
0244417 18/ 307/19-C linatra.pdf linatra.pdf A10BH05 R
LINATRA 5MG TBL FLM 10
0244416 18/ 307/19-C linatra.pdf linatra.pdf A10BH05 R
TRAJENTA 5MG TBL FLM 28X1
0168446 EU/1/11/707/003 trajenta.pdf trajenta.pdf A10BH05 R
TRAJENTA 5MG TBL FLM 30X1
0168447 EU/1/11/707/004 trajenta.pdf trajenta.pdf A10BH05 R
TRAJENTA 5MG TBL FLM 56X1
0168448 EU/1/11/707/005 trajenta.pdf trajenta.pdf A10BH05 R
TRAJENTA 5MG TBL FLM 60X1
0168449 EU/1/11/707/006 trajenta.pdf trajenta.pdf A10BH05 R
TRAJENTA 5MG TBL FLM 84X1
0168450 EU/1/11/707/007 trajenta.pdf trajenta.pdf A10BH05 R
TRAJENTA 5MG TBL FLM 14X1
0168445 EU/1/11/707/002 trajenta.pdf trajenta.pdf A10BH05 R
TRAJENTA 5MG TBL FLM 98X1
0168452 EU/1/11/707/009 trajenta.pdf trajenta.pdf A10BH05 R
TRAJENTA 5MG TBL FLM 100X1
0168453 EU/1/11/707/010 trajenta.pdf trajenta.pdf A10BH05 R
TRAJENTA 5MG TBL FLM 120X1
0168454 EU/1/11/707/011 trajenta.pdf trajenta.pdf A10BH05 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 14. září 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11