Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 15
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ONGLYZA 2,5MG TBL FLM 14 KAL
0185073 EU/1/09/545/011 onglyza.pdf onglyza.pdf A10BH03 R
ONGLYZA 2,5MG TBL FLM 28 KAL
0185074 EU/1/09/545/012 onglyza.pdf onglyza.pdf A10BH03 R
ONGLYZA 2,5MG TBL FLM 98 KAL
0185075 EU/1/09/545/013 onglyza.pdf onglyza.pdf A10BH03 R
ONGLYZA 2,5MG TBL FLM 30X1
0185076 EU/1/09/545/014 onglyza.pdf onglyza.pdf A10BH03 R
ONGLYZA 5MG TBL FLM 28 KAL
0149498 EU/1/09/545/006 onglyza.pdf onglyza.pdf A10BH03 R
ONGLYZA 5MG TBL FLM 56 KAL
0149497 EU/1/09/545/007 onglyza.pdf onglyza.pdf A10BH03 R
ONGLYZA 5MG TBL FLM 98 KAL
0149496 EU/1/09/545/008 onglyza.pdf onglyza.pdf A10BH03 R
ONGLYZA 5MG TBL FLM 98
0149495 EU/1/09/545/004 onglyza.pdf onglyza.pdf A10BH03 R
ONGLYZA 5MG TBL FLM 56
0149494 EU/1/09/545/003 onglyza.pdf onglyza.pdf A10BH03 R
ONGLYZA 5MG TBL FLM 28
0149493 EU/1/09/545/002 onglyza.pdf onglyza.pdf A10BH03 R
ONGLYZA 5MG TBL FLM 14
0149492 EU/1/09/545/001 onglyza.pdf onglyza.pdf A10BH03 R
ONGLYZA 5MG TBL FLM 90X1
0149501 EU/1/09/545/010 onglyza.pdf onglyza.pdf A10BH03 R
ONGLYZA 2,5MG TBL FLM 90X1
0185077 EU/1/09/545/015 onglyza.pdf onglyza.pdf A10BH03 R
ONGLYZA 5MG TBL FLM 14 KAL
0149499 EU/1/09/545/005 onglyza.pdf onglyza.pdf A10BH03 R
ONGLYZA 5MG TBL FLM 30X1
0149500 EU/1/09/545/009 onglyza.pdf onglyza.pdf A10BH03 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11