Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 208
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
NOVAPIO 45MG TBL NOB 28
0221792 18/ 136/17-C novapio.pdf novapio.pdf A10BG03 R
NOVAPIO 45MG TBL NOB 14
0221791 18/ 136/17-C novapio.pdf novapio.pdf A10BG03 R
NOVAPIO 30MG TBL NOB 196
0221790 18/ 135/17-C novapio.pdf novapio.pdf A10BG03 R
NOVAPIO 30MG TBL NOB 112
0221789 18/ 135/17-C novapio.pdf novapio.pdf A10BG03 R
NOVAPIO 30MG TBL NOB 98
0221788 18/ 135/17-C novapio.pdf novapio.pdf A10BG03 R
NOVAPIO 30MG TBL NOB 90
0221787 18/ 135/17-C novapio.pdf novapio.pdf A10BG03 R
NOVAPIO 30MG TBL NOB 84
0221786 18/ 135/17-C novapio.pdf novapio.pdf A10BG03 R
NOVAPIO 30MG TBL NOB 56
0221785 18/ 135/17-C novapio.pdf novapio.pdf A10BG03 R
NOVAPIO 30MG TBL NOB 50
0221784 18/ 135/17-C novapio.pdf novapio.pdf A10BG03 R
NOVAPIO 30MG TBL NOB 30
0221783 18/ 135/17-C novapio.pdf novapio.pdf A10BG03 R
NOVAPIO 30MG TBL NOB 28
0221782 18/ 135/17-C novapio.pdf novapio.pdf A10BG03 R
NOVAPIO 30MG TBL NOB 14
0221781 18/ 135/17-C novapio.pdf novapio.pdf A10BG03 R
NOVAPIO 15MG TBL NOB 196
0221780 18/ 134/17-C novapio.pdf novapio.pdf A10BG03 R
NOVAPIO 15MG TBL NOB 112
0221779 18/ 134/17-C novapio.pdf novapio.pdf A10BG03 R
NOVAPIO 15MG TBL NOB 98
0221778 18/ 134/17-C novapio.pdf novapio.pdf A10BG03 R
NOVAPIO 15MG TBL NOB 90
0221777 18/ 134/17-C novapio.pdf novapio.pdf A10BG03 R
NOVAPIO 15MG TBL NOB 84
0221776 18/ 134/17-C novapio.pdf novapio.pdf A10BG03 R
NOVAPIO 15MG TBL NOB 56
0221775 18/ 134/17-C novapio.pdf novapio.pdf A10BG03 R
NOVAPIO 15MG TBL NOB 50
0221774 18/ 134/17-C novapio.pdf novapio.pdf A10BG03 R
NOVAPIO 45MG TBL NOB 98
0221798 18/ 136/17-C novapio.pdf novapio.pdf A10BG03 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09