Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 208
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ACTOS 15MG TBL NOB 84
0026176 EU/1/00/150/017 actos.pdf actos.pdf A10BG03 R
ACTOS 15MG TBL NOB 30
0026177 EU/1/00/150/016 actos.pdf actos.pdf A10BG03 R
ACTOS 15MG TBL NOB 28
0026304 EU/1/00/150/001 actos.pdf actos.pdf A10BG03 R
ACTOS 15MG TBL NOB 50
0026305 EU/1/00/150/002 actos.pdf actos.pdf A10BG03 R
ACTOS 15MG TBL NOB 98
0026306 EU/1/00/150/003 actos.pdf actos.pdf A10BG03 R
ACTOS 30MG TBL NOB 28
0026307 EU/1/00/150/004 actos.pdf actos.pdf A10BG03 R
ACTOS 30MG TBL NOB 50
0026308 EU/1/00/150/005 actos.pdf actos.pdf A10BG03 R
ACTOS 30MG TBL NOB 98
0026309 EU/1/00/150/006 actos.pdf actos.pdf A10BG03 R
ACTOS 15MG TBL NOB 14
0026310 EU/1/00/150/007 actos.pdf actos.pdf A10BG03 R
ACTOS 30MG TBL NOB 14
0026311 EU/1/00/150/008 actos.pdf actos.pdf A10BG03 R
ACTOS 15MG TBL NOB 56
0026312 EU/1/00/150/009 actos.pdf actos.pdf A10BG03 R
GLUSTIN 15MG TBL NOB 28
0025570 EU/1/00/151/001 glustin.pdf glustin.pdf A10BG03 R
GLUSTIN 45MG TBL NOB 90
0029349 EU/1/00/151/022 glustin.pdf glustin.pdf A10BG03 R
GLUSTIN 15MG TBL NOB 98
0025572 EU/1/00/151/003 glustin.pdf glustin.pdf A10BG03 R
GLUSTIN 30MG TBL NOB 28
0025573 EU/1/00/151/004 glustin.pdf glustin.pdf A10BG03 R
GLUSTIN 30MG TBL NOB 50
0025574 EU/1/00/151/005 glustin.pdf glustin.pdf A10BG03 R
GLUSTIN 30MG TBL NOB 98
0025575 EU/1/00/151/006 glustin.pdf glustin.pdf A10BG03 R
GLUSTIN 15MG TBL NOB 14
0025576 EU/1/00/151/007 glustin.pdf glustin.pdf A10BG03 R
GLUSTIN 30MG TBL NOB 14
0025577 EU/1/00/151/008 glustin.pdf glustin.pdf A10BG03 R
GLUSTIN 45MG TBL NOB 14
0028029 EU/1/00/151/009 glustin.pdf glustin.pdf A10BG03 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09