Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 11
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ACTOS 30MG TBL NOB 28
0207338 EU/1/00/150/004
/PD/001/15
actos.pdf actos.pdf A10BG03 R
ACTOS 15MG TBL NOB 28
0026304 EU/1/00/150/001 actos.pdf actos.pdf A10BG03 R
ACTOS 30MG TBL NOB 28
0026307 EU/1/00/150/004 actos.pdf actos.pdf A10BG03 R
PIOGLITAZON ACTAVIS 15MG TBL NOB 28 KAL
0193023 EU/1/12/755/002 pioglitazo.pdf pioglitazo.pdf A10BG03 R
PIOGLITAZON ACTAVIS 30MG TBL NOB 28 KAL
0193032 EU/1/12/755/011 pioglitazo.pdf pioglitazo.pdf A10BG03 R
PIOGLITAZON MYLAN 15 MG 15MG TBL NOB 28
0233298 18/ 562/12-C pioglitazo.pdf pioglitazo.pdf A10BG03 R
PIOGLITAZONE ACCORD 15MG TBL NOB 84
0193081 EU/1/11/722/006 pioglitazo.pdf pioglitazo.pdf A10BG03 R
PIOGLITAZONE ACCORD 15MG TBL NOB 28
0193077 EU/1/11/722/002 pioglitazo.pdf pioglitazo.pdf A10BG03 R
PIOGLITAZONE ACCORD 30MG TBL NOB 28
0193087 EU/1/11/722/012 pioglitazo.pdf pioglitazo.pdf A10BG03 R
PIOGLITAZONE ACCORD 30MG TBL NOB 84
0193091 EU/1/11/722/016 pioglitazo.pdf pioglitazo.pdf A10BG03 R
PIOGLITAZONE ACCORD 45MG TBL NOB 28
0193097 EU/1/11/722/022 pioglitazo.pdf pioglitazo.pdf A10BG03 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11