Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 27
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AKARBOSA AUROVITAS 100MG TBL NOB 120
0240431 18/ 566/18-C akarbosaau.pdf akarbosaau.pdf A10BF01 R
AKARBOSA AUROVITAS 100MG TBL NOB 90
0240430 18/ 566/18-C akarbosaau.pdf akarbosaau.pdf A10BF01 R
AKARBOSA AUROVITAS 100MG TBL NOB 40
0240429 18/ 566/18-C akarbosaau.pdf akarbosaau.pdf A10BF01 R
AKARBOSA AUROVITAS 100MG TBL NOB 30
0240428 18/ 566/18-C akarbosaau.pdf akarbosaau.pdf A10BF01 R
AKARBOSA AUROVITAS 100MG TBL NOB 270
0240432 18/ 566/18-C akarbosaau.pdf akarbosaau.pdf A10BF01 R
AKARBOZA MYLAN 100MG TBL NOB 30
0233493 18/ 613/08-C akarbozamy.pdf akarbozamy.pdf A10BF01 R
AKARBOZA MYLAN 100MG TBL NOB 40
0233494 18/ 613/08-C akarbozamy.pdf akarbozamy.pdf A10BF01 R
AKARBOZA MYLAN 100MG TBL NOB 50
0233495 18/ 613/08-C akarbozamy.pdf akarbozamy.pdf A10BF01 R
AKARBOZA MYLAN 100MG TBL NOB 90
0233496 18/ 613/08-C akarbozamy.pdf akarbozamy.pdf A10BF01 R
AKARBOZA MYLAN 100MG TBL NOB 100
0233497 18/ 613/08-C akarbozamy.pdf akarbozamy.pdf A10BF01 R
AKARBOZA MYLAN 100MG TBL NOB 105
0233498 18/ 613/08-C akarbozamy.pdf akarbozamy.pdf A10BF01 R
AKARBOZA MYLAN 100MG TBL NOB 120
0233499 18/ 613/08-C akarbozamy.pdf akarbozamy.pdf A10BF01 R
AKARBOZA MYLAN 100MG TBL NOB 180
0233500 18/ 613/08-C akarbozamy.pdf akarbozamy.pdf A10BF01 R
AKARBOZA MYLAN 100MG TBL NOB 120
0124065 18/ 613/08-C     A10BF01 B
AKARBOZA MYLAN 100MG TBL NOB 105
0124064 18/ 613/08-C     A10BF01 B
AKARBOZA MYLAN 100MG TBL NOB 100
0124063 18/ 613/08-C     A10BF01 B
AKARBOZA MYLAN 100MG TBL NOB 105(3X35)
0220970 18/ 613/08-C     A10BF01 B
AKARBOZA MYLAN 100MG TBL NOB 90
0124062 18/ 613/08-C     A10BF01 B
AKARBOZA MYLAN 100MG TBL NOB 50
0124061 18/ 613/08-C     A10BF01 B
AKARBOZA MYLAN 100MG TBL NOB 40
0124060 18/ 613/08-C     A10BF01 B

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11