Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 24
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
EBYMECT 5MG/1000MG TBL FLM 14
0186983 EU/1/15/1051/007 ebymect.pdf ebymect.pdf A10BD15 R
EBYMECT 5MG/1000MG TBL FLM 28
0186984 EU/1/15/1051/008 ebymect.pdf ebymect.pdf A10BD15 R
EBYMECT 5MG/1000MG TBL FLM 56
0186985 EU/1/15/1051/009 ebymect.pdf ebymect.pdf A10BD15 R
EBYMECT 5MG/1000MG TBL FLM 60
0186986 EU/1/15/1051/010 ebymect.pdf ebymect.pdf A10BD15 R
EBYMECT 5MG/1000MG TBL FLM 60X1
0186987 EU/1/15/1051/011 ebymect.pdf ebymect.pdf A10BD15 R
EBYMECT 5MG/850MG TBL FLM 196(2X98)
0186982 EU/1/15/1051/006 ebymect.pdf ebymect.pdf A10BD15 R
EBYMECT 5MG/850MG TBL FLM 60X1
0186981 EU/1/15/1051/005 ebymect.pdf ebymect.pdf A10BD15 R
EBYMECT 5MG/850MG TBL FLM 60
0186980 EU/1/15/1051/004 ebymect.pdf ebymect.pdf A10BD15 R
EBYMECT 5MG/1000MG TBL FLM 196(2X98)
0186988 EU/1/15/1051/012 ebymect.pdf ebymect.pdf A10BD15 R
EBYMECT 5MG/850MG TBL FLM 28
0186978 EU/1/15/1051/002 ebymect.pdf ebymect.pdf A10BD15 R
EBYMECT 5MG/850MG TBL FLM 14
0186977 EU/1/15/1051/001 ebymect.pdf ebymect.pdf A10BD15 R
EBYMECT 5MG/850MG TBL FLM 56
0186979 EU/1/15/1051/003 ebymect.pdf ebymect.pdf A10BD15 R
XIGDUO 5MG/850MG TBL FLM 14
0194772 EU/1/13/900/001 xigduo.pdf xigduo.pdf A10BD15 R
XIGDUO 5MG/850MG TBL FLM 28
0194773 EU/1/13/900/002 xigduo.pdf xigduo.pdf A10BD15 R
XIGDUO 5MG/850MG TBL FLM 56
0194774 EU/1/13/900/003 xigduo.pdf xigduo.pdf A10BD15 R
XIGDUO 5MG/850MG TBL FLM 60
0194775 EU/1/13/900/004 xigduo.pdf xigduo.pdf A10BD15 R
XIGDUO 5MG/850MG TBL FLM 60X1
0194776 EU/1/13/900/005 xigduo.pdf xigduo.pdf A10BD15 R
XIGDUO 5MG/1000MG TBL FLM 60X1
0194782 EU/1/13/900/011 xigduo.pdf xigduo.pdf A10BD15 R
XIGDUO 5MG/1000MG TBL FLM 14
0194778 EU/1/13/900/007 xigduo.pdf xigduo.pdf A10BD15 R
XIGDUO 5MG/1000MG TBL FLM 28
0194779 EU/1/13/900/008 xigduo.pdf xigduo.pdf A10BD15 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 14. září 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11