Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 36
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
JENTADUETO 2,5MG/1000MG TBL FLM 120(2X60X1)
0193612 EU/1/12/780/032 jentadueto.pdf jentadueto.pdf A10BD11 R
JENTADUETO 2,5MG/850MG TBL FLM 180(2X90X1)
0193610 EU/1/12/780/030 jentadueto.pdf jentadueto.pdf A10BD11 R
JENTADUETO 2,5MG/850MG TBL FLM 200(2X100X1)
0193611 EU/1/12/780/031 jentadueto.pdf jentadueto.pdf A10BD11 R
JENTADUETO 2,5MG/850MG TBL FLM 180(3X60X1)
0249517 EU/1/12/780/035 jentadueto.pdf jentadueto.pdf A10BD11 R
JENTADUETO 2,5MG/1000MG TBL FLM 180(3X60X1)
0249518 EU/1/12/780/036 jentadueto.pdf jentadueto.pdf A10BD11 R
JENTADUETO 2,5MG/1000MG TBL FLM 200(2X100X1)
0193609 EU/1/12/780/034 jentadueto.pdf jentadueto.pdf A10BD11 R
JENTADUETO 2,5MG/1000MG TBL FLM 180(2X90X1)
0193608 EU/1/12/780/033 jentadueto.pdf jentadueto.pdf A10BD11 R
JENTADUETO 2,5MG/850MG TBL FLM 120(2X60X1)
0193607 EU/1/12/780/029 jentadueto.pdf jentadueto.pdf A10BD11 R
JENTADUETO 2,5MG/1000MG TBL FLM 180
0185295 EU/1/12/780/028 jentadueto.pdf jentadueto.pdf A10BD11 R
JENTADUETO 2,5MG/850MG TBL FLM 10X1
0185268 EU/1/12/780/001 jentadueto.pdf jentadueto.pdf A10BD11 R
JENTADUETO 2,5MG/850MG TBL FLM 14X1
0185269 EU/1/12/780/002 jentadueto.pdf jentadueto.pdf A10BD11 R
JENTADUETO 2,5MG/850MG TBL FLM 28X1
0185270 EU/1/12/780/003 jentadueto.pdf jentadueto.pdf A10BD11 R
JENTADUETO 2,5MG/850MG TBL FLM 30X1
0185271 EU/1/12/780/004 jentadueto.pdf jentadueto.pdf A10BD11 R
JENTADUETO 2,5MG/850MG TBL FLM 56X1
0185272 EU/1/12/780/005 jentadueto.pdf jentadueto.pdf A10BD11 R
JENTADUETO 2,5MG/850MG TBL FLM 60X1
0185273 EU/1/12/780/006 jentadueto.pdf jentadueto.pdf A10BD11 R
JENTADUETO 2,5MG/850MG TBL FLM 84X1
0185274 EU/1/12/780/007 jentadueto.pdf jentadueto.pdf A10BD11 R
JENTADUETO 2,5MG/850MG TBL FLM 90X1
0185275 EU/1/12/780/008 jentadueto.pdf jentadueto.pdf A10BD11 R
JENTADUETO 2,5MG/850MG TBL FLM 98X1
0185276 EU/1/12/780/009 jentadueto.pdf jentadueto.pdf A10BD11 R
JENTADUETO 2,5MG/850MG TBL FLM 100X1
0185277 EU/1/12/780/010 jentadueto.pdf jentadueto.pdf A10BD11 R
JENTADUETO 2,5MG/850MG TBL FLM 120X1
0185278 EU/1/12/780/011 jentadueto.pdf jentadueto.pdf A10BD11 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 14. září 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11