Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 27
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
INCRESYNC 12,5MG/30MG TBL FLM 14
0194461 EU/1/13/842/002 incresync.pdf incresync.pdf A10BD09 R
INCRESYNC 12,5MG/30MG TBL FLM 28
0194462 EU/1/13/842/003 incresync.pdf incresync.pdf A10BD09 R
INCRESYNC 12,5MG/30MG TBL FLM 30
0194463 EU/1/13/842/004 incresync.pdf incresync.pdf A10BD09 R
INCRESYNC 12,5MG/30MG TBL FLM 56
0194464 EU/1/13/842/005 incresync.pdf incresync.pdf A10BD09 R
INCRESYNC 12,5MG/30MG TBL FLM 60
0194465 EU/1/13/842/006 incresync.pdf incresync.pdf A10BD09 R
INCRESYNC 12,5MG/30MG TBL FLM 90
0194466 EU/1/13/842/007 incresync.pdf incresync.pdf A10BD09 R
INCRESYNC 12,5MG/30MG TBL FLM 98
0194467 EU/1/13/842/008 incresync.pdf incresync.pdf A10BD09 R
INCRESYNC 12,5MG/30MG TBL FLM 100
0194468 EU/1/13/842/009 incresync.pdf incresync.pdf A10BD09 R
INCRESYNC 25MG/30MG TBL FLM 10
0194478 EU/1/13/842/019 incresync.pdf incresync.pdf A10BD09 R
INCRESYNC 25MG/30MG TBL FLM 14
0194479 EU/1/13/842/020 incresync.pdf incresync.pdf A10BD09 R
INCRESYNC 25MG/30MG TBL FLM 28
0194480 EU/1/13/842/021 incresync.pdf incresync.pdf A10BD09 R
INCRESYNC 25MG/30MG TBL FLM 30
0194481 EU/1/13/842/022 incresync.pdf incresync.pdf A10BD09 R
INCRESYNC 25MG/30MG TBL FLM 56
0194482 EU/1/13/842/023 incresync.pdf incresync.pdf A10BD09 R
INCRESYNC 25MG/30MG TBL FLM 60
0194483 EU/1/13/842/024 incresync.pdf incresync.pdf A10BD09 R
INCRESYNC 25MG/30MG TBL FLM 90
0194484 EU/1/13/842/025 incresync.pdf incresync.pdf A10BD09 R
INCRESYNC 25MG/30MG TBL FLM 98
0194485 EU/1/13/842/026 incresync.pdf incresync.pdf A10BD09 R
INCRESYNC 25MG/30MG TBL FLM 100
0194486 EU/1/13/842/027 incresync.pdf incresync.pdf A10BD09 R
INCRESYNC 25MG/45MG TBL FLM 10
0194487 EU/1/13/842/028 incresync.pdf incresync.pdf A10BD09 R
INCRESYNC 25MG/45MG TBL FLM 14
0194488 EU/1/13/842/029 incresync.pdf incresync.pdf A10BD09 R
INCRESYNC 25MG/45MG TBL FLM 28
0194489 EU/1/13/842/030 incresync.pdf incresync.pdf A10BD09 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 26. říjen 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2021 v 01:09