Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 158
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
GLIKLAZID ACTAVIS 60MG TBL MRL 180 III
0206458 18/ 251/15-C gliklazida.pdf gliklazida.pdf A10BB09 R
GLIKLAZID ACTAVIS 30MG TBL MRL 10 I
0206417 18/ 250/15-C gliklazida.pdf gliklazida.pdf A10BB09 R
GLIKLAZID ACTAVIS 30MG TBL MRL 14 I
0206418 18/ 250/15-C gliklazida.pdf gliklazida.pdf A10BB09 R
GLIKLAZID ACTAVIS 30MG TBL MRL 28 I
0206419 18/ 250/15-C gliklazida.pdf gliklazida.pdf A10BB09 R
GLIKLAZID ACTAVIS 30MG TBL MRL 30 I
0206420 18/ 250/15-C gliklazida.pdf gliklazida.pdf A10BB09 R
GLIKLAZID ACTAVIS 30MG TBL MRL 56 I
0206421 18/ 250/15-C gliklazida.pdf gliklazida.pdf A10BB09 R
GLIKLAZID ACTAVIS 30MG TBL MRL 60 I
0206422 18/ 250/15-C gliklazida.pdf gliklazida.pdf A10BB09 R
GLIKLAZID ACTAVIS 30MG TBL MRL 90 I
0206423 18/ 250/15-C gliklazida.pdf gliklazida.pdf A10BB09 R
GLIKLAZID ACTAVIS 30MG TBL MRL 120 I
0206424 18/ 250/15-C gliklazida.pdf gliklazida.pdf A10BB09 R
GLIKLAZID ACTAVIS 30MG TBL MRL 180 I
0206425 18/ 250/15-C gliklazida.pdf gliklazida.pdf A10BB09 R
GLIKLAZID ACTAVIS 30MG TBL MRL 10 II
0206426 18/ 250/15-C gliklazida.pdf gliklazida.pdf A10BB09 R
GLIKLAZID ACTAVIS 30MG TBL MRL 14 II
0206427 18/ 250/15-C gliklazida.pdf gliklazida.pdf A10BB09 R
GLIKLAZID ACTAVIS 30MG TBL MRL 28 II
0206428 18/ 250/15-C gliklazida.pdf gliklazida.pdf A10BB09 R
GLIKLAZID ACTAVIS 30MG TBL MRL 30 II
0206429 18/ 250/15-C gliklazida.pdf gliklazida.pdf A10BB09 R
GLIKLAZID ACTAVIS 30MG TBL MRL 56 II
0206430 18/ 250/15-C gliklazida.pdf gliklazida.pdf A10BB09 R
GLIKLAZID ACTAVIS 30MG TBL MRL 60 II
0206431 18/ 250/15-C gliklazida.pdf gliklazida.pdf A10BB09 R
GLIKLAZID ACTAVIS 30MG TBL MRL 90 II
0206432 18/ 250/15-C gliklazida.pdf gliklazida.pdf A10BB09 R
GLIKLAZID ACTAVIS 30MG TBL MRL 120 II
0206433 18/ 250/15-C gliklazida.pdf gliklazida.pdf A10BB09 R
GLIKLAZID ACTAVIS 30MG TBL MRL 180 II
0206434 18/ 250/15-C gliklazida.pdf gliklazida.pdf A10BB09 R
GLIKLAZID ACTAVIS 30MG TBL MRL 90 III
0206435 18/ 250/15-C gliklazida.pdf gliklazida.pdf A10BB09 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11