Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 158
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
DIAPREL MR 60MG TBL MRL 100X1
0249102 18/ 022/10-C diaprelmr.pdf diaprelmr.pdf A10BB09 R
DIAPREL MR 30MG TBL MRL 100X1
0249103 18/ 469/00-C diaprelmr.pdf diaprelmr.pdf A10BB09 R
DIAPREL MR 60MG TBL MRL 7
0139386 18/ 022/10-C diaprelmr.pdf diaprelmr.pdf A10BB09 R
DIAPREL MR 60MG TBL MRL 10
0139387 18/ 022/10-C diaprelmr.pdf diaprelmr.pdf A10BB09 R
DIAPREL MR 60MG TBL MRL 14
0139388 18/ 022/10-C diaprelmr.pdf diaprelmr.pdf A10BB09 R
DIAPREL MR 60MG TBL MRL 15
0139389 18/ 022/10-C diaprelmr.pdf diaprelmr.pdf A10BB09 R
DIAPREL MR 60MG TBL MRL 20
0139390 18/ 022/10-C diaprelmr.pdf diaprelmr.pdf A10BB09 R
DIAPREL MR 60MG TBL MRL 28
0139391 18/ 022/10-C diaprelmr.pdf diaprelmr.pdf A10BB09 R
DIAPREL MR 60MG TBL MRL 30
0139392 18/ 022/10-C diaprelmr.pdf diaprelmr.pdf A10BB09 R
DIAPREL MR 60MG TBL MRL 56
0139393 18/ 022/10-C diaprelmr.pdf diaprelmr.pdf A10BB09 R
DIAPREL MR 60MG TBL MRL 60
0139394 18/ 022/10-C diaprelmr.pdf diaprelmr.pdf A10BB09 R
DIAPREL MR 60MG TBL MRL 84
0139395 18/ 022/10-C diaprelmr.pdf diaprelmr.pdf A10BB09 R
DIAPREL MR 60MG TBL MRL 90
0139396 18/ 022/10-C diaprelmr.pdf diaprelmr.pdf A10BB09 R
DIAPREL MR 60MG TBL MRL 100
0139397 18/ 022/10-C diaprelmr.pdf diaprelmr.pdf A10BB09 R
DIAPREL MR 60MG TBL MRL 112
0139398 18/ 022/10-C diaprelmr.pdf diaprelmr.pdf A10BB09 R
DIAPREL MR 60MG TBL MRL 120
0139399 18/ 022/10-C diaprelmr.pdf diaprelmr.pdf A10BB09 R
DIAPREL MR 60MG TBL MRL 180
0139400 18/ 022/10-C diaprelmr.pdf diaprelmr.pdf A10BB09 R
DIAPREL MR 60MG TBL MRL 500
0139401 18/ 022/10-C diaprelmr.pdf diaprelmr.pdf A10BB09 R
DIAPREL MR 30MG TBL MRL 30
0001244 18/ 469/00-C diaprelmr.pdf diaprelmr.pdf A10BB09 R
DIAPREL MR 30MG TBL MRL 60
0001290 18/ 469/00-C diaprelmr.pdf diaprelmr.pdf A10BB09 R

1 2 3 4 5 6 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09