Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 37
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AMARYL 3MG TBL NOB 30
0163085 18/ 234/97-C amaryl.pdf amaryl.pdf A10BB12 R
AMARYL 2MG TBL NOB 30
0163077 18/ 233/97-C amaryl.pdf amaryl.pdf A10BB12 R
DIAPREL MR 30MG TBL RET 60
0001290 18/ 469/00-C diaprelmr.pdf diaprelmr.pdf A10BB09 R
DIAPREL MR 30MG TBL RET 120
0018390 18/ 469/00-C diaprelmr.pdf diaprelmr.pdf A10BB09 R
DIAPREL MR 60MG TBL RET 60
0139394 18/ 022/10-C diaprelmr.pdf diaprelmr.pdf A10BB09 R
EGLYMAD 4MG TBL NOB 30
0040998 18/ 541/05-C eglymad.pdf eglymad.pdf A10BB12 R
GLICLAZID MYLAN 30MG TBL RET 60
0234451 18/ 035/10-C gliclazidm.pdf gliclazidm.pdf A10BB09 R
GLICLAZID MYLAN 30MG TBL RET 120
0234454 18/ 035/10-C gliclazidm.pdf gliclazidm.pdf A10BB09 R
GLIKLAZID ACTAVIS 30MG TBL RET 60 II
0206431 18/ 250/15-C gliklazida.pdf gliklazida.pdf A10BB09 R
GLIKLAZID ACTAVIS 30MG TBL RET 90 II
0206432 18/ 250/15-C gliklazida.pdf gliklazida.pdf A10BB09 R
GLIKLAZID ACTAVIS 30MG TBL RET 120 II
0206433 18/ 250/15-C gliklazida.pdf gliklazida.pdf A10BB09 R
GLIMEPIRID AUROVITAS 3MG TBL NOB 30
0229293 18/ 087/17-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID AUROVITAS 4MG TBL NOB 30
0229300 18/ 088/17-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID MYLAN 2MG TBL NOB 30
0235318 18/ 609/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID MYLAN 2MG TBL NOB 90
0235320 18/ 609/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID MYLAN 3MG TBL NOB 30
0235325 18/ 610/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID MYLAN 3MG TBL NOB 90
0235328 18/ 610/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID MYLAN 4MG TBL NOB 30
0235332 18/ 611/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID MYLAN 4MG TBL NOB 90
0235335 18/ 611/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 1MG TBL NOB 30
0012026 18/ 394/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 27. červenec 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2021 v 01:09