Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 395
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AMARYL 2 MG 2MG TBL NOB 60
0163079 18/ 233/97-C amaryl.pdf amaryl.pdf A10BB12 R
AMARYL 2 MG 2MG TBL NOB 90
0163080 18/ 233/97-C amaryl.pdf amaryl.pdf A10BB12 R
AMARYL 2 MG 2MG TBL NOB 112
0163081 18/ 233/97-C amaryl.pdf amaryl.pdf A10BB12 R
AMARYL 2 MG 2MG TBL NOB 120
0163082 18/ 233/97-C amaryl.pdf amaryl.pdf A10BB12 R
AMARYL 2 MG 2MG TBL NOB 280
0163083 18/ 233/97-C amaryl.pdf amaryl.pdf A10BB12 R
AMARYL 3 MG 3MG TBL NOB 28
0163084 18/ 234/97-C amaryl.pdf amaryl.pdf A10BB12 R
AMARYL 3 MG 3MG TBL NOB 30
0163085 18/ 234/97-C amaryl.pdf amaryl.pdf A10BB12 R
AMARYL 3 MG 3MG TBL NOB 50
0163086 18/ 234/97-C amaryl.pdf amaryl.pdf A10BB12 R
AMARYL 3 MG 3MG TBL NOB 60
0163087 18/ 234/97-C amaryl.pdf amaryl.pdf A10BB12 R
AMARYL 3 MG 3MG TBL NOB 90
0163088 18/ 234/97-C amaryl.pdf amaryl.pdf A10BB12 R
AMARYL 3 MG 3MG TBL NOB 112
0163089 18/ 234/97-C amaryl.pdf amaryl.pdf A10BB12 R
AMARYL 3 MG 3MG TBL NOB 120
0163090 18/ 234/97-C amaryl.pdf amaryl.pdf A10BB12 R
AMARYL 3 MG 3MG TBL NOB 280
0163091 18/ 234/97-C amaryl.pdf amaryl.pdf A10BB12 R
AMARYL 2 MG 2MG TBL NOB 300
0192319 18/ 233/97-C amaryl.pdf amaryl.pdf A10BB12 R
AMARYL 3 MG 3MG TBL NOB 300
0192320 18/ 234/97-C amaryl.pdf amaryl.pdf A10BB12 R
AMARYL 2 MG 2MG TBL NOB 50
0163078 18/ 233/97-C amaryl.pdf amaryl.pdf A10BB12 R
AMARYL 2 MG 2MG TBL NOB 30
0163077 18/ 233/97-C amaryl.pdf amaryl.pdf A10BB12 R
AMARYL 2 MG 2MG TBL NOB 28
0163076 18/ 233/97-C amaryl.pdf amaryl.pdf A10BB12 R
AMARYL 2 MG 2MG TBL NOB 20
0154802 18/ 233/97-C amaryl.pdf amaryl.pdf A10BB12 R
AMARYL 3 MG 3MG TBL NOB 20
0154804 18/ 234/97-C amaryl.pdf amaryl.pdf A10BB12 R

1 2 3 4 5 6 10 20 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. duben 2021 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09