Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 852
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BROTMIN 1000MG TBL FLM 1000
0247718 18/ 060/20-C brotmin.pdf brotmin.pdf A10BA02 R
BROTMIN 500MG TBL FLM 9
0247667 18/ 058/20-C brotmin.pdf brotmin.pdf A10BA02 R
BROTMIN 500MG TBL FLM 20
0247668 18/ 058/20-C brotmin.pdf brotmin.pdf A10BA02 R
BROTMIN 500MG TBL FLM 21
0247669 18/ 058/20-C brotmin.pdf brotmin.pdf A10BA02 R
BROTMIN 500MG TBL FLM 30
0247670 18/ 058/20-C brotmin.pdf brotmin.pdf A10BA02 R
BROTMIN 500MG TBL FLM 40
0247671 18/ 058/20-C brotmin.pdf brotmin.pdf A10BA02 R
BROTMIN 500MG TBL FLM 50
0247672 18/ 058/20-C brotmin.pdf brotmin.pdf A10BA02 R
BROTMIN 500MG TBL FLM 56
0247673 18/ 058/20-C brotmin.pdf brotmin.pdf A10BA02 R
BROTMIN 500MG TBL FLM 60
0247674 18/ 058/20-C brotmin.pdf brotmin.pdf A10BA02 R
BROTMIN 500MG TBL FLM 84
0247675 18/ 058/20-C brotmin.pdf brotmin.pdf A10BA02 R
BROTMIN 500MG TBL FLM 90
0247676 18/ 058/20-C brotmin.pdf brotmin.pdf A10BA02 R
BROTMIN 500MG TBL FLM 100
0247677 18/ 058/20-C brotmin.pdf brotmin.pdf A10BA02 R
BROTMIN 500MG TBL FLM 120
0247678 18/ 058/20-C brotmin.pdf brotmin.pdf A10BA02 R
BROTMIN 500MG TBL FLM 200
0247679 18/ 058/20-C brotmin.pdf brotmin.pdf A10BA02 R
BROTMIN 500MG TBL FLM 500
0247680 18/ 058/20-C brotmin.pdf brotmin.pdf A10BA02 R
BROTMIN 500MG TBL FLM 600
0247681 18/ 058/20-C brotmin.pdf brotmin.pdf A10BA02 R
BROTMIN 500MG TBL FLM 1000
0247682 18/ 058/20-C brotmin.pdf brotmin.pdf A10BA02 R
BROTMIN 850MG TBL FLM 8
0247683 18/ 059/20-C brotmin.pdf brotmin.pdf A10BA02 R
BROTMIN 850MG TBL FLM 9
0247684 18/ 059/20-C brotmin.pdf brotmin.pdf A10BA02 R
BROTMIN 850MG TBL FLM 10
0247685 18/ 059/20-C brotmin.pdf brotmin.pdf A10BA02 R

1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 23. listopad 2021 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. říjen 2021 v 01:12