Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 44
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ABASAGLAR 100U/ML INJ SOL PEP 5X3ML II
0209087 EU/1/14/944/012 abasaglar.pdf abasaglar.pdf A10AE04 R
ABASAGLAR 100U/ML INJ SOL 10X3ML
0210312 EU/1/14/944/009 abasaglar.pdf abasaglar.pdf A10AE04 R
ABASAGLAR 100U/ML INJ SOL PEP 10X(2X5)X3ML I
0210171 EU/1/14/944/008 abasaglar.pdf abasaglar.pdf A10AE04 R
ABASAGLAR 100U/ML INJ SOL PEP 5X3ML I
0210170 EU/1/14/944/007 abasaglar.pdf abasaglar.pdf A10AE04 R
ABASAGLAR 100U/ML INJ SOL 5X3ML
0210166 EU/1/14/944/003 abasaglar.pdf abasaglar.pdf A10AE04 R
ABASAGLAR 100U/ML INJ SOL PEP 5X3ML III
0255110 EU/1/14/944/014 abasaglar.pdf abasaglar.pdf A10AE04 R
ABASAGLAR 100U/ML INJ SOL PEP 10X(2X5)X3ML III
0255111 EU/1/14/944/015 abasaglar.pdf abasaglar.pdf A10AE04 R
ABASAGLAR 100U/ML INJ SOL PEP 10X(2X5)X3ML II
0209088 EU/1/14/944/013 abasaglar.pdf abasaglar.pdf A10AE04 R
LANTUS 100U/ML INJ SOL 2X5ML
0027502 EU/1/00/134/002 lantus.pdf lantus.pdf A10AE04 R
LANTUS 100U/ML INJ SOL 8X3ML
0027516 EU/1/00/134/016 lantus.pdf lantus.pdf A10AE04 R
LANTUS 100U/ML INJ SOL 6X3ML
0027515 EU/1/00/134/015 lantus.pdf lantus.pdf A10AE04 R
LANTUS 100U/ML INJ SOL 3X3ML
0027514 EU/1/00/134/014 lantus.pdf lantus.pdf A10AE04 R
LANTUS 100U/ML INJ SOL 1X3ML
0027513 EU/1/00/134/013 lantus.pdf lantus.pdf A10AE04 R
LANTUS 100U/ML INJ SOL 1X10ML
0027512 EU/1/00/134/012 lantus.pdf lantus.pdf A10AE04 R
LANTUS 100U/ML INJ SOL 10X3ML
0027507 EU/1/00/134/007 lantus.pdf lantus.pdf A10AE04 R
LANTUS 100U/ML INJ SOL 5X3ML
0027506 EU/1/00/134/006 lantus.pdf lantus.pdf A10AE04 R
LANTUS 100U/ML INJ SOL 4X3ML
0027505 EU/1/00/134/005 lantus.pdf lantus.pdf A10AE04 R
LANTUS 100U/ML INJ SOL 1X5ML
0027501 EU/1/00/134/001 lantus.pdf lantus.pdf A10AE04 R
LANTUS 100U/ML INJ SOL 9X3ML
0027517 EU/1/00/134/017 lantus.pdf lantus.pdf A10AE04 R
LANTUS 100U/ML INJ SOL 5X5ML
0027503 EU/1/00/134/003 lantus.pdf lantus.pdf A10AE04 R

1 2 3 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09