Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 3588
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AKARBOZA MYLAN 100MG TBL NOB 105(3X35)
0220970 18/ 613/08-C     A10BF01 B
AKARBOZA MYLAN 100MG TBL NOB 90
0124062 18/ 613/08-C     A10BF01 B
AKARBOZA MYLAN 100MG TBL NOB 50
0124061 18/ 613/08-C     A10BF01 B
AKARBOZA MYLAN 100MG TBL NOB 40
0124060 18/ 613/08-C     A10BF01 B
AKARBOZA MYLAN 100MG TBL NOB 20
0124057 18/ 613/08-C     A10BF01 B
AKARBOZA MYLAN 100MG TBL NOB 21
0233492 18/ 613/08-C akarbozamy.pdf akarbozamy.pdf A10BF01 R
AKARBOZA MYLAN 100MG TBL NOB 20
0233491 18/ 613/08-C akarbozamy.pdf akarbozamy.pdf A10BF01 R
AKARBOZA MYLAN 100MG TBL NOB 105(3X35)
0233490 18/ 613/08-C akarbozamy.pdf akarbozamy.pdf A10BF01 R
AKARBOZA MYLAN 100MG TBL NOB 21
0124058 18/ 613/08-C     A10BF01 B
AKARBOZA MYLAN 100MG TBL NOB 30
0124059 18/ 613/08-C     A10BF01 B
AKARBOZA MYLAN 100MG TBL NOB 180
0124066 18/ 613/08-C     A10BF01 B
ALIKVAL 50MG TBL NOB 84
0248916 18/ 230/20-C alikval.pdf alikval.pdf A10BH02 R
ALIKVAL 50MG TBL NOB 168
0248922 18/ 230/20-C alikval.pdf alikval.pdf A10BH02 R
ALIKVAL 50MG TBL NOB 28
0248912 18/ 230/20-C alikval.pdf alikval.pdf A10BH02 R
ALIKVAL 50MG TBL NOB 30
0248913 18/ 230/20-C alikval.pdf alikval.pdf A10BH02 R
ALIKVAL 50MG TBL NOB 56
0248914 18/ 230/20-C alikval.pdf alikval.pdf A10BH02 R
ALIKVAL 50MG TBL NOB 60
0248915 18/ 230/20-C alikval.pdf alikval.pdf A10BH02 R
ALIKVAL 50MG TBL NOB 180
0248923 18/ 230/20-C alikval.pdf alikval.pdf A10BH02 R
ALIKVAL 50MG TBL NOB 90
0248917 18/ 230/20-C alikval.pdf alikval.pdf A10BH02 R
ALIKVAL 50MG TBL NOB 112
0248918 18/ 230/20-C alikval.pdf alikval.pdf A10BH02 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 30 40 50 60 100 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11