Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 3588
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ICANDRA 50MG/850MG TBL FLM 10 II
0193976 EU/1/08/484/019 icandra.pdf icandra.pdf A10BD08 R
ICANDRA 50MG/850MG TBL FLM 30 II
0193977 EU/1/08/484/020 icandra.pdf icandra.pdf A10BD08 R
ICANDRA 50MG/850MG TBL FLM 60 II
0193978 EU/1/08/484/021 icandra.pdf icandra.pdf A10BD08 R
ICANDRA 50MG/850MG TBL FLM 120 II
0193979 EU/1/08/484/022 icandra.pdf icandra.pdf A10BD08 R
ICANDRA 50MG/850MG TBL FLM 180 II
0193980 EU/1/08/484/023 icandra.pdf icandra.pdf A10BD08 R
ICANDRA 50MG/850MG TBL FLM 360 II
0193981 EU/1/08/484/024 icandra.pdf icandra.pdf A10BD08 R
ICANDRA 50MG/850MG TBL FLM 120(2X60) II
0193982 EU/1/08/484/031 icandra.pdf icandra.pdf A10BD08 R
ICANDRA 50MG/850MG TBL FLM 180(3X60) II
0193983 EU/1/08/484/032 icandra.pdf icandra.pdf A10BD08 R
ICANDRA 50MG/850MG TBL FLM 360(6X60) II
0193984 EU/1/08/484/033 icandra.pdf icandra.pdf A10BD08 R
ICANDRA 50MG/1000MG TBL FLM 10 II
0193985 EU/1/08/484/025 icandra.pdf icandra.pdf A10BD08 R
ICANDRA 50MG/1000MG TBL FLM 30 II
0193986 EU/1/08/484/026 icandra.pdf icandra.pdf A10BD08 R
ICANDRA 50MG/1000MG TBL FLM 60 II
0193987 EU/1/08/484/027 icandra.pdf icandra.pdf A10BD08 R
ICANDRA 50MG/1000MG TBL FLM 120 II
0193988 EU/1/08/484/028 icandra.pdf icandra.pdf A10BD08 R
ICANDRA 50MG/1000MG TBL FLM 180 II
0193989 EU/1/08/484/029 icandra.pdf icandra.pdf A10BD08 R
ICANDRA 50MG/1000MG TBL FLM 360 II
0193990 EU/1/08/484/030 icandra.pdf icandra.pdf A10BD08 R
ICANDRA 50MG/1000MG TBL FLM 120(2X60) II
0193991 EU/1/08/484/034 icandra.pdf icandra.pdf A10BD08 R
ICANDRA 50MG/1000MG TBL FLM 180(3X60) II
0193992 EU/1/08/484/035 icandra.pdf icandra.pdf A10BD08 R
ICANDRA 50MG/1000MG TBL FLM 360(6X60) II
0193993 EU/1/08/484/036 icandra.pdf icandra.pdf A10BD08 R
INCRESYNC 12,5MG/30MG TBL FLM 10
0194460 EU/1/13/842/001 incresync.pdf incresync.pdf A10BD09 R
INCRESYNC 25MG/45MG TBL FLM 100
0194495 EU/1/13/842/036 incresync.pdf incresync.pdf A10BD09 R

‹‹ ‹ 10 20 30 40 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 60 70 80 90 100 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11