Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 3588
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
XELEVIA 25MG TBL FLM 98
0028758 EU/1/07/382/005 xelevia.pdf xelevia.pdf A10BH01 R
XELEVIA 25MG TBL FLM 50X1
0028759 EU/1/07/382/006 xelevia.pdf xelevia.pdf A10BH01 R
XELEVIA 50MG TBL FLM 28
0028764 EU/1/07/382/008 xelevia.pdf xelevia.pdf A10BH01 R
XELEVIA 50MG TBL FLM 14
0028765 EU/1/07/382/007 xelevia.pdf xelevia.pdf A10BH01 R
XELEVIA 50MG TBL FLM 50X1
0028766 EU/1/07/382/012 xelevia.pdf xelevia.pdf A10BH01 R
XELEVIA 50MG TBL FLM 56
0028767 EU/1/07/382/009 xelevia.pdf xelevia.pdf A10BH01 R
XELEVIA 50MG TBL FLM 84
0028768 EU/1/07/382/010 xelevia.pdf xelevia.pdf A10BH01 R
XELEVIA 50MG TBL FLM 98
0028769 EU/1/07/382/011 xelevia.pdf xelevia.pdf A10BH01 R
XELEVIA 100MG TBL FLM 14
0028770 EU/1/07/382/013 xelevia.pdf xelevia.pdf A10BH01 R
XELEVIA 100MG TBL FLM 28
0028771 EU/1/07/382/014 xelevia.pdf xelevia.pdf A10BH01 R
XELEVIA 100MG TBL FLM 56
0028772 EU/1/07/382/015 xelevia.pdf xelevia.pdf A10BH01 R
XELEVIA 100MG TBL FLM 84
0028773 EU/1/07/382/016 xelevia.pdf xelevia.pdf A10BH01 R
XELEVIA 100MG TBL FLM 98
0028774 EU/1/07/382/017 xelevia.pdf xelevia.pdf A10BH01 R
XIGDUO 5MG/850MG TBL FLM 14
0194772 EU/1/13/900/001 xigduo.pdf xigduo.pdf A10BD15 R
XIGDUO 5MG/850MG TBL FLM 28
0194773 EU/1/13/900/002 xigduo.pdf xigduo.pdf A10BD15 R
XIGDUO 5MG/850MG TBL FLM 56
0194774 EU/1/13/900/003 xigduo.pdf xigduo.pdf A10BD15 R
XIGDUO 5MG/850MG TBL FLM 60
0194775 EU/1/13/900/004 xigduo.pdf xigduo.pdf A10BD15 R
XIGDUO 5MG/850MG TBL FLM 60X1
0194776 EU/1/13/900/005 xigduo.pdf xigduo.pdf A10BD15 R
XIGDUO 5MG/1000MG TBL FLM 60X1
0194782 EU/1/13/900/011 xigduo.pdf xigduo.pdf A10BD15 R
XIGDUO 5MG/1000MG TBL FLM 14
0194778 EU/1/13/900/007 xigduo.pdf xigduo.pdf A10BD15 R

‹‹ ‹ 100 120 130 140 150 160 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11