Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 3588
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
VIPDOMET 12,5MG/850MG TBL FLM 98
0194413 EU/1/13/843/007 vipdomet.pdf vipdomet.pdf A10BD13 R
VIPDOMET 12,5MG/850MG TBL FLM 112
0194414 EU/1/13/843/008 vipdomet.pdf vipdomet.pdf A10BD13 R
VIPIDIA 6,25MG TBL FLM 10
0194433 EU/1/13/844/001 vipidia.pdf vipidia.pdf A10BH04 R
VIPIDIA 6,25MG TBL FLM 14
0194434 EU/1/13/844/002 vipidia.pdf vipidia.pdf A10BH04 R
VIPIDIA 6,25MG TBL FLM 28
0194435 EU/1/13/844/003 vipidia.pdf vipidia.pdf A10BH04 R
VIPIDIA 6,25MG TBL FLM 30
0194436 EU/1/13/844/004 vipidia.pdf vipidia.pdf A10BH04 R
VIPIDIA 6,25MG TBL FLM 56
0194437 EU/1/13/844/005 vipidia.pdf vipidia.pdf A10BH04 R
VIPIDIA 6,25MG TBL FLM 60
0194438 EU/1/13/844/006 vipidia.pdf vipidia.pdf A10BH04 R
VIPIDIA 6,25MG TBL FLM 90
0194439 EU/1/13/844/007 vipidia.pdf vipidia.pdf A10BH04 R
VIPIDIA 6,25MG TBL FLM 98
0194440 EU/1/13/844/008 vipidia.pdf vipidia.pdf A10BH04 R
VIPIDIA 6,25MG TBL FLM 100
0194441 EU/1/13/844/009 vipidia.pdf vipidia.pdf A10BH04 R
VIPIDIA 12,5MG TBL FLM 10
0194442 EU/1/13/844/010 vipidia.pdf vipidia.pdf A10BH04 R
VIPIDIA 12,5MG TBL FLM 14
0194443 EU/1/13/844/011 vipidia.pdf vipidia.pdf A10BH04 R
VIPIDIA 12,5MG TBL FLM 28
0194444 EU/1/13/844/012 vipidia.pdf vipidia.pdf A10BH04 R
VIPIDIA 12,5MG TBL FLM 30
0194445 EU/1/13/844/013 vipidia.pdf vipidia.pdf A10BH04 R
VIPIDIA 12,5MG TBL FLM 56
0194446 EU/1/13/844/014 vipidia.pdf vipidia.pdf A10BH04 R
VIPIDIA 12,5MG TBL FLM 60
0194447 EU/1/13/844/015 vipidia.pdf vipidia.pdf A10BH04 R
VIPIDIA 12,5MG TBL FLM 90
0194448 EU/1/13/844/016 vipidia.pdf vipidia.pdf A10BH04 R
VIPIDIA 12,5MG TBL FLM 98
0194449 EU/1/13/844/017 vipidia.pdf vipidia.pdf A10BH04 R
VIPIDIA 12,5MG TBL FLM 100
0194450 EU/1/13/844/018 vipidia.pdf vipidia.pdf A10BH04 R

‹‹ ‹ 100 120 130 140 150 160 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 180 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11