Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 3588
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
METFORMIN TEVA 850MG TBL FLM 28
0011129 18/ 386/05-C metformint.pdf metformint.pdf A10BA02 R
METFORMIN TEVA XR 500MG TBL PRO 1 I
0117253 18/ 054/08-C metformint.pdf metformint.pdf A10BA02 R
METFORMIN TEVA XR 1000MG TBL PRO 60
0226989 18/ 455/17-C metformint.pdf metformint.pdf A10BA02 R
METFORMIN TEVA XR 500MG TBL PRO 28 I
0117255 18/ 054/08-C metformint.pdf metformint.pdf A10BA02 R
METFORMIN TEVA XR 500MG TBL PRO 30 I
0117256 18/ 054/08-C metformint.pdf metformint.pdf A10BA02 R
METFORMIN TEVA XR 500MG TBL PRO 56 I
0117257 18/ 054/08-C metformint.pdf metformint.pdf A10BA02 R
METFORMIN TEVA XR 500MG TBL PRO 60 I
0117258 18/ 054/08-C metformint.pdf metformint.pdf A10BA02 R
METFORMIN TEVA XR 500MG TBL PRO 90 I
0117259 18/ 054/08-C metformint.pdf metformint.pdf A10BA02 R
METFORMIN TEVA XR 500MG TBL PRO 120 I
0117260 18/ 054/08-C metformint.pdf metformint.pdf A10BA02 R
METFORMIN TEVA XR 500MG TBL PRO 20 I
0117254 18/ 054/08-C metformint.pdf metformint.pdf A10BA02 R
METFORMIN TEVA XR 1000MG TBL PRO 30
0226988 18/ 455/17-C metformint.pdf metformint.pdf A10BA02 R
METFORMIN TEVA XR 750MG TBL PRO 60
0226987 18/ 454/17-C metformint.pdf metformint.pdf A10BA02 R
METFORMIN TEVA XR 750MG TBL PRO 30
0226986 18/ 454/17-C metformint.pdf metformint.pdf A10BA02 R
METFORMIN TEVA XR 500MG TBL PRO 120 II
0225711 18/ 054/08-C metformint.pdf metformint.pdf A10BA02 R
METFORMIN TEVA XR 500MG TBL PRO 90 II
0225710 18/ 054/08-C metformint.pdf metformint.pdf A10BA02 R
METFORMIN TEVA XR 500MG TBL PRO 60 II
0225709 18/ 054/08-C metformint.pdf metformint.pdf A10BA02 R
METFORMIN TEVA XR 500MG TBL PRO 56 II
0225708 18/ 054/08-C metformint.pdf metformint.pdf A10BA02 R
METFORMIN TEVA XR 500MG TBL PRO 30 II
0225707 18/ 054/08-C metformint.pdf metformint.pdf A10BA02 R
METFORMIN TEVA XR 500MG TBL PRO 28 II
0225706 18/ 054/08-C metformint.pdf metformint.pdf A10BA02 R
METFORMIN TEVA XR 500MG TBL PRO 20 II
0225705 18/ 054/08-C metformint.pdf metformint.pdf A10BA02 R

‹‹ ‹ 50 60 70 80 90 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 110 120 130 140 150 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11