Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 37
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
KREON 20000U CPS ETD 120
0221729 49/ 122/17-C kreon.pdf kreon.pdf A09AA02 R
KREON 20000U CPS ETD 100
0221728 49/ 122/17-C kreon.pdf kreon.pdf A09AA02 R
KREON 10000U CPS ETD 20
0230608 49/ 937/97-C kreon.pdf kreon.pdf A09AA02 R
KREON 20000U CPS ETD 60
0221727 49/ 122/17-C kreon.pdf kreon.pdf A09AA02 R
KREON 20000U CPS ETD 50
0221726 49/ 122/17-C kreon.pdf kreon.pdf A09AA02 R
KREON 35000U CPS ETD 200
0221736 49/ 123/17-C kreon.pdf kreon.pdf A09AA02 R
KREON 35000U CPS ETD 120
0221735 49/ 123/17-C kreon.pdf kreon.pdf A09AA02 R
KREON 35000U CPS ETD 100
0221734 49/ 123/17-C kreon.pdf kreon.pdf A09AA02 R
KREON 35000U CPS ETD 60
0221733 49/ 123/17-C kreon.pdf kreon.pdf A09AA02 R
KREON 35000U CPS ETD 50
0221732 49/ 123/17-C kreon.pdf kreon.pdf A09AA02 R
KREON 20000U CPS ETD 250
0221731 49/ 122/17-C kreon.pdf kreon.pdf A09AA02 R
KREON 20000U CPS ETD 200
0221730 49/ 122/17-C kreon.pdf kreon.pdf A09AA02 R
KREON 25000U CPS ETD 20
0230616 49/ 186/84-C kreon.pdf kreon.pdf A09AA02 R
KREON 25000U CPS ETD 100
0230615 49/ 186/84-C kreon.pdf kreon.pdf A09AA02 R
KREON 25000U CPS ETD 50
0230614 49/ 186/84-C kreon.pdf kreon.pdf A09AA02 R
KREON 25000U CPS ETD 20
0230613 49/ 186/84-C kreon.pdf kreon.pdf A09AA02 R
KREON 10000U CPS ETD 20
0230612 49/ 937/97-C kreon.pdf kreon.pdf A09AA02 R
KREON 10000U CPS ETD 200
0230611 49/ 937/97-C kreon.pdf kreon.pdf A09AA02 R
KREON 10000U CPS ETD 100
0230610 49/ 937/97-C kreon.pdf kreon.pdf A09AA02 R
KREON 10000U CPS ETD 50
0230609 49/ 937/97-C kreon.pdf kreon.pdf A09AA02 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 7. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09