Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 55
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ORLISTAT TEVA 60MG CPS DUR 84 I
0160488 08/ 700/11-C orlistatte.pdf orlistatte.pdf A08AB01 R
ORLISTAT TEVA 60MG CPS DUR 60 I
0160487 08/ 700/11-C orlistatte.pdf orlistatte.pdf A08AB01 R
ORLISTAT TEVA 60MG CPS DUR 84 IV
0160499 08/ 700/11-C orlistatte.pdf orlistatte.pdf A08AB01 R
ORLISTAT TEVA 60MG CPS DUR 84 III
0160498 08/ 700/11-C orlistatte.pdf orlistatte.pdf A08AB01 R
ORLISTAT TEVA 60MG CPS DUR 84 II
0160497 08/ 700/11-C orlistatte.pdf orlistatte.pdf A08AB01 R
ORLISTAT TEVA 60MG CPS DUR 84 I
0160496 08/ 700/11-C orlistatte.pdf orlistatte.pdf A08AB01 R
ORLISTAT TEVA 60MG CPS DUR 42 IV
0160495 08/ 700/11-C orlistatte.pdf orlistatte.pdf A08AB01 R
ORLISTAT TEVA 60MG CPS DUR 42 III
0160494 08/ 700/11-C orlistatte.pdf orlistatte.pdf A08AB01 R
ORLISTAT TEVA 60MG CPS DUR 42 II
0160485 08/ 700/11-C orlistatte.pdf orlistatte.pdf A08AB01 R
XENICAL 120MG CPS DUR 21
0027025 EU/1/98/071/001 xenical.pdf xenical.pdf A08AB01 R
XENICAL 120MG CPS DUR 42
0027026 EU/1/98/071/002 xenical.pdf xenical.pdf A08AB01 R
XENICAL 120MG CPS DUR 84
0027027 EU/1/98/071/003 xenical.pdf xenical.pdf A08AB01 R
XENICAL 120MG CPS DUR 21
0027028 EU/1/98/071/004 xenical.pdf xenical.pdf A08AB01 R
XENICAL 120MG CPS DUR 42
0027029 EU/1/98/071/005 xenical.pdf xenical.pdf A08AB01 R
XENICAL 120MG CPS DUR 84
0027030 EU/1/98/071/006 xenical.pdf xenical.pdf A08AB01 R

‹‹ ‹ 1 2 3

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11