Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 55
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ORLISTAT SANDOZ 120MG CPS DUR 84
0157966 08/ 699/11-C orlistatsa.pdf orlistatsa.pdf A08AB01 R
ORLISTAT SANDOZ 60MG CPS DUR 60 I
0157947 08/ 698/11-C orlistatsa.pdf orlistatsa.pdf A08AB01 R
ORLISTAT SANDOZ 60MG CPS DUR 42 I
0157945 08/ 698/11-C orlistatsa.pdf orlistatsa.pdf A08AB01 R
ORLISTAT SANDOZ 60MG CPS DUR 42 II
0157946 08/ 698/11-C orlistatsa.pdf orlistatsa.pdf A08AB01 R
ORLISTAT SANDOZ 60MG CPS DUR 126 II
0198028 08/ 698/11-C orlistatsa.pdf orlistatsa.pdf A08AB01 R
ORLISTAT SANDOZ 60MG CPS DUR 126 I
0198027 08/ 698/11-C orlistatsa.pdf orlistatsa.pdf A08AB01 R
ORLISTAT SANDOZ 60MG CPS DUR 21 II
0198026 08/ 698/11-C orlistatsa.pdf orlistatsa.pdf A08AB01 R
ORLISTAT SANDOZ 60MG CPS DUR 21 I
0198025 08/ 698/11-C orlistatsa.pdf orlistatsa.pdf A08AB01 R
ORLISTAT SANDOZ 60MG CPS DUR 3X84 II
0207277 08/ 698/11-C orlistatsa.pdf orlistatsa.pdf A08AB01 R
ORLISTAT SANDOZ 60MG CPS DUR 3X84 I
0207276 08/ 698/11-C orlistatsa.pdf orlistatsa.pdf A08AB01 R
ORLISTAT SANDOZ 120MG CPS DUR 3X84
0207275 08/ 699/11-C orlistatsa.pdf orlistatsa.pdf A08AB01 R
ORLISTAT TEVA 60MG CPS DUR 42 II
0160493 08/ 700/11-C orlistatte.pdf orlistatte.pdf A08AB01 R
ORLISTAT TEVA 60MG CPS DUR 42 II
0160485 08/ 700/11-C orlistatte.pdf orlistatte.pdf A08AB01 R
ORLISTAT TEVA 60MG CPS DUR 42 IV
0160495 08/ 700/11-C orlistatte.pdf orlistatte.pdf A08AB01 R
ORLISTAT TEVA 60MG CPS DUR 84 I
0160496 08/ 700/11-C orlistatte.pdf orlistatte.pdf A08AB01 R
ORLISTAT TEVA 60MG CPS DUR 84 II
0160497 08/ 700/11-C orlistatte.pdf orlistatte.pdf A08AB01 R
ORLISTAT TEVA 60MG CPS DUR 84 III
0160498 08/ 700/11-C orlistatte.pdf orlistatte.pdf A08AB01 R
ORLISTAT TEVA 60MG CPS DUR 84 IV
0160499 08/ 700/11-C orlistatte.pdf orlistatte.pdf A08AB01 R
ORLISTAT TEVA 60MG CPS DUR 42 I
0160484 08/ 700/11-C orlistatte.pdf orlistatte.pdf A08AB01 R
ORLISTAT TEVA 60MG CPS DUR 120 II
0192700 08/ 700/11-C orlistatte.pdf orlistatte.pdf A08AB01 R

‹‹ ‹ 1 2 3 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09