Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 55
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ALLI 60MG CPS DUR 60
0500525 EU/1/07/401/008 alli.pdf alli.pdf A08AB01 R
ALLI 60MG CPS DUR 90
0500527 EU/1/07/401/010 alli.pdf alli.pdf A08AB01 R
ALLI 60MG CPS DUR 120
0167778 EU/1/07/401/011 alli.pdf alli.pdf A08AB01 R
ALLI 60MG CPS DUR 84
0500526 EU/1/07/401/009 alli.pdf alli.pdf A08AB01 R
ALLI 60MG CPS DUR 42
0500524 EU/1/07/401/007 alli.pdf alli.pdf A08AB01 R
ORLISTAT SANDOZ 60MG CPS DUR 84 II
0157958 08/ 698/11-C orlistatsa.pdf orlistatsa.pdf A08AB01 R
ORLISTAT SANDOZ 60MG CPS DUR 126 II
0198028 08/ 698/11-C orlistatsa.pdf orlistatsa.pdf A08AB01 R
ORLISTAT SANDOZ 60MG CPS DUR 126 I
0198027 08/ 698/11-C orlistatsa.pdf orlistatsa.pdf A08AB01 R
ORLISTAT SANDOZ 60MG CPS DUR 21 II
0198026 08/ 698/11-C orlistatsa.pdf orlistatsa.pdf A08AB01 R
ORLISTAT SANDOZ 60MG CPS DUR 21 I
0198025 08/ 698/11-C orlistatsa.pdf orlistatsa.pdf A08AB01 R
ORLISTAT SANDOZ 60MG CPS DUR 3X84 II
0207277 08/ 698/11-C orlistatsa.pdf orlistatsa.pdf A08AB01 R
ORLISTAT SANDOZ 60MG CPS DUR 3X84 I
0207276 08/ 698/11-C orlistatsa.pdf orlistatsa.pdf A08AB01 R
ORLISTAT SANDOZ 120MG CPS DUR 3X84
0207275 08/ 699/11-C orlistatsa.pdf orlistatsa.pdf A08AB01 R
ORLISTAT SANDOZ 120MG CPS DUR 84
0157966 08/ 699/11-C orlistatsa.pdf orlistatsa.pdf A08AB01 R
ORLISTAT SANDOZ 120MG CPS DUR 42
0157965 08/ 699/11-C orlistatsa.pdf orlistatsa.pdf A08AB01 R
ORLISTAT SANDOZ 120MG CPS DUR 21
0157964 08/ 699/11-C orlistatsa.pdf orlistatsa.pdf A08AB01 R
ORLISTAT SANDOZ 60 MG 60MG CPS DUR 84 IV
0157960 08/ 698/11-C     A08AB01 B
ORLISTAT SANDOZ 60 MG 60MG CPS DUR 84 III
0157959 08/ 698/11-C     A08AB01 B
ORLISTAT SANDOZ 60MG CPS DUR 84 I
0157957 08/ 698/11-C orlistatsa.pdf orlistatsa.pdf A08AB01 R
ORLISTAT SANDOZ 60 MG 60MG CPS DUR 42 IV
0157956 08/ 698/11-C     A08AB01 B

1 2 3 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11