Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 60
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ALLI 27MG TBL MND 90
0167953 EU/1/07/401/015 alli.pdf alli.pdf A08AB01 R
ALLI 60MG CPS DUR 42
0500524 EU/1/07/401/007 alli.pdf alli.pdf A08AB01 R
ALLI 60MG CPS DUR 60
0500525 EU/1/07/401/008 alli.pdf alli.pdf A08AB01 R
ALLI 60MG CPS DUR 84
0500526 EU/1/07/401/009 alli.pdf alli.pdf A08AB01 R
ALLI 60MG CPS DUR 90
0500527 EU/1/07/401/010 alli.pdf alli.pdf A08AB01 R
ALLI 27MG TBL MND 120
0168081 EU/1/07/401/016 alli.pdf alli.pdf A08AB01 R
ALLI 60MG CPS DUR 120
0167778 EU/1/07/401/011 alli.pdf alli.pdf A08AB01 R
ALLI 27MG TBL MND 42
0167950 EU/1/07/401/012 alli.pdf alli.pdf A08AB01 R
ALLI 27MG TBL MND 60
0167951 EU/1/07/401/013 alli.pdf alli.pdf A08AB01 R
ALLI 27MG TBL MND 84
0167952 EU/1/07/401/014 alli.pdf alli.pdf A08AB01 R
ORLISTAT SANDOZ 60MG CPS DUR 42 I
0157945 08/ 698/11-C orlistatsa.pdf orlistatsa.pdf A08AB01 R
ORLISTAT SANDOZ 60MG CPS DUR 42 II
0157946 08/ 698/11-C orlistatsa.pdf orlistatsa.pdf A08AB01 R
ORLISTAT SANDOZ 60MG CPS DUR 60 I
0157947 08/ 698/11-C orlistatsa.pdf orlistatsa.pdf A08AB01 R
ORLISTAT SANDOZ 60MG CPS DUR 60 II
0157948 08/ 698/11-C orlistatsa.pdf orlistatsa.pdf A08AB01 R
ORLISTAT SANDOZ 60MG CPS DUR 84 I
0157949 08/ 698/11-C orlistatsa.pdf orlistatsa.pdf A08AB01 R
ORLISTAT SANDOZ 60MG CPS DUR 84 II
0157950 08/ 698/11-C orlistatsa.pdf orlistatsa.pdf A08AB01 R
ORLISTAT SANDOZ 60MG CPS DUR 90 I
0157951 08/ 698/11-C orlistatsa.pdf orlistatsa.pdf A08AB01 R
ORLISTAT SANDOZ 60MG CPS DUR 90 II
0157952 08/ 698/11-C orlistatsa.pdf orlistatsa.pdf A08AB01 R
ORLISTAT SANDOZ 60MG CPS DUR 42 I
0157953 08/ 698/11-C orlistatsa.pdf orlistatsa.pdf A08AB01 R
ORLISTAT SANDOZ 60MG CPS DUR 42 II
0157954 08/ 698/11-C orlistatsa.pdf orlistatsa.pdf A08AB01 R

1 2 3 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 4. květen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14