Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 8
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ČAJ Z LISTU SENNY SPC 20 II
0076437 94/ 465/96-C cajzlistus.pdf cajzlistus.pdf A06AB06 R
ČAJ Z LISTU SENNY SPC 10 I
0115327 94/ 465/96-C cajzlistus.pdf cajzlistus.pdf A06AB06 R
ČAJ Z LISTU SENNY SPC 20 I
0115325 94/ 465/96-C cajzlistus.pdf cajzlistus.pdf A06AB06 R
ČAJ Z LISTU SENNY SPC 15 I
0115326 94/ 465/96-C cajzlistus.pdf cajzlistus.pdf A06AB06 R
LIST SENNY SPC 1X40G I
0093598 94/ 786/95-C listsenny.pdf listsenny.pdf A06AB06 R
LIST SENNY SPC 1X40G II
0059490 94/ 786/95-C listsenny.pdf listsenny.pdf A06AB06 R
LIST SENNY SPC 20X1G III
0199011 94/ 786/95-C listsenny.pdf listsenny.pdf A06AB06 R
SENNOVÝ LIST SPC 1X50G
0092247 94/ 985/97-C sennovylis.pdf sennovylis.pdf A06AB06 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11