Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 35
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BISACODYL KRKA 5MG TBL OBD 15
0260416 61/ 011/91-S/C bisacodylk.pdf bisacodylk.pdf A06AB02 R
BISACODYL KRKA 5MG TBL OBD 105
0260415 61/ 011/91-S/C bisacodylk.pdf bisacodylk.pdf A06AB02 R
BISACODYL-K 5MG TBL OBD 105
0096620 61/ 011/91-S/C     A06AB02 B
BISACODYL-K 5MG TBL OBD 15
0040250 61/ 011/91-S/C     A06AB02 B
DULCOLAX 10MG SUP 10
0254159 61/ 790/11-C dulcolax.pdf dulcolax.pdf A06AB02 R
DULCOLAX 5MG TBL ENT 30
0254154 61/ 406/08-C dulcolax.pdf dulcolax.pdf A06AB02 R
DULCOLAX 10MG SUP 20
0254161 61/ 790/11-C dulcolax.pdf dulcolax.pdf A06AB02 R
DULCOLAX 10MG SUP 50
0254162 61/ 790/11-C dulcolax.pdf dulcolax.pdf A06AB02 R
DULCOLAX 10MG SUP 100
0254163 61/ 790/11-C dulcolax.pdf dulcolax.pdf A06AB02 R
DULCOLAX 10MG SUP 6
0223117 61/ 790/11-C     A06AB02 B
DULCOLAX 10MG SUP 10
0223118 61/ 790/11-C     A06AB02 B
DULCOLAX 10MG SUP 12
0223119 61/ 790/11-C     A06AB02 B
DULCOLAX 10MG SUP 20
0223120 61/ 790/11-C     A06AB02 B
DULCOLAX 10MG SUP 50
0223121 61/ 790/11-C     A06AB02 B
DULCOLAX 10MG SUP 100
0223122 61/ 790/11-C     A06AB02 B
DULCOLAX 10MG SUP 30
0223123 61/ 790/11-C     A06AB02 B
DULCOLAX 5MG TBL ENT 10
0223124 61/ 406/08-C     A06AB02 B
DULCOLAX 5MG TBL ENT 20
0223125 61/ 406/08-C     A06AB02 B
DULCOLAX 5MG TBL ENT 30
0223126 61/ 406/08-C     A06AB02 B
DULCOLAX 5MG TBL ENT 50
0223127 61/ 406/08-C     A06AB02 B

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11