Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 278
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BISACODYL KRKA 5MG TBL OBD 105
0260415 61/ 011/91-S/C bisacodylk.pdf bisacodylk.pdf A06AB02 R
BISACODYL KRKA 5MG TBL OBD 15
0260416 61/ 011/91-S/C bisacodylk.pdf bisacodylk.pdf A06AB02 R
BISACODYL-K 5MG TBL OBD 105
0096620 61/ 011/91-S/C     A06AB02 B
BISACODYL-K 5MG TBL OBD 15
0040250 61/ 011/91-S/C     A06AB02 B
ČAJ Z LISTU SENNY SPC 20 II
0076437 94/ 465/96-C cajzlistus.pdf cajzlistus.pdf A06AB06 R
ČAJ Z LISTU SENNY SPC 10 I
0115327 94/ 465/96-C cajzlistus.pdf cajzlistus.pdf A06AB06 R
ČAJ Z LISTU SENNY SPC 20 I
0115325 94/ 465/96-C cajzlistus.pdf cajzlistus.pdf A06AB06 R
ČAJ Z LISTU SENNY SPC 15 I
0115326 94/ 465/96-C cajzlistus.pdf cajzlistus.pdf A06AB06 R
CITRAFLEET 10MG/3,5G/10,97G POR PLV SOL SCC 200(100X2)
0207237 61/ 403/13-C citrafleet.pdf citrafleet.pdf A06AB58 R
CITRAFLEET 10MG/3,5G/10,97G POR PLV SOL SCC 500(250X2)
0207238 61/ 403/13-C citrafleet.pdf citrafleet.pdf A06AB58 R
CITRAFLEET 10MG/3,5G/10,97G POR PLV SOL SCC 50 H
0207239 61/ 403/13-C citrafleet.pdf citrafleet.pdf A06AB58 R
CITRAFLEET 10MG/3,5G/10,97G POR PLV SOL SCC 2
0207229 61/ 403/13-C citrafleet.pdf citrafleet.pdf A06AB58 R
CITRAFLEET 10MG/3,5G/10,97G POR PLV SOL SCC 50
0207230 61/ 403/13-C citrafleet.pdf citrafleet.pdf A06AB58 R
CITRAFLEET 10MG/3,5G/10,97G POR PLV SOL SCC 50(25X2) H
0207240 61/ 403/13-C citrafleet.pdf citrafleet.pdf A06AB58 R
CITRAFLEET 10MG/3,5G/10,97G POR PLV SOL SCC 200
0207232 61/ 403/13-C citrafleet.pdf citrafleet.pdf A06AB58 R
CITRAFLEET 10MG/3,5G/10,97G POR PLV SOL SCC 500
0207233 61/ 403/13-C citrafleet.pdf citrafleet.pdf A06AB58 R
CITRAFLEET 10MG/3,5G/10,97G POR PLV SOL SCC 1000
0207234 61/ 403/13-C citrafleet.pdf citrafleet.pdf A06AB58 R
CITRAFLEET 10MG/3,5G/10,97G POR PLV SOL SCC 50(25X2)
0207235 61/ 403/13-C citrafleet.pdf citrafleet.pdf A06AB58 R
CITRAFLEET 10MG/3,5G/10,97G POR PLV SOL SCC 100(50X2)
0207236 61/ 403/13-C citrafleet.pdf citrafleet.pdf A06AB58 R
CITRAFLEET 10MG/3,5G/10,97G POR PLV SOL SCC 100
0207231 61/ 403/13-C citrafleet.pdf citrafleet.pdf A06AB58 R

1 2 3 4 5 6 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 23. listopad 2021 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. říjen 2021 v 01:12