Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 114
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
URSONORM 500MG TBL FLM 90
0189024 43/ 711/12-C     A05AA02 B
URSONORM 500MG TBL FLM 60
0189023 43/ 711/12-C     A05AA02 B
URSONORM 500MG TBL FLM 50
0189022 43/ 711/12-C     A05AA02 B
URSONORM 500MG TBL FLM 30
0189021 43/ 711/12-C     A05AA02 B
URSONORM 500MG TBL FLM 20
0189020 43/ 711/12-C     A05AA02 B
URSONORM 500MG TBL FLM 10
0189019 43/ 711/12-C     A05AA02 B
URSONORM 250MG CPS DUR 100
0189018 43/ 710/12-C     A05AA02 B
URSONORM 250MG CPS DUR 90
0189017 43/ 710/12-C     A05AA02 B
URSONORM 250MG CPS DUR 60
0189016 43/ 710/12-C     A05AA02 B
URSONORM 250MG CPS DUR 50
0189015 43/ 710/12-C     A05AA02 B
URSONORM 250MG CPS DUR 30
0189014 43/ 710/12-C     A05AA02 B
URSONORM 250MG CPS DUR 10
0189013 43/ 710/12-C     A05AA02 B
URSONORM 250MG CPS DUR 100
0226601 43/ 710/12-C     A05AA02 B
URSONORM 250MG CPS DUR 60
0226599 43/ 710/12-C     A05AA02 B
URSONORM 250MG CPS DUR 50
0226598 43/ 710/12-C     A05AA02 B
URSONORM 250MG CPS DUR 30
0226597 43/ 710/12-C     A05AA02 B
URSONORM 250MG CPS DUR 10
0226596 43/ 710/12-C     A05AA02 B
URSONORM 500MG TBL FLM 100
0225659 43/ 711/12-C     A05AA02 B
URSONORM 500MG TBL FLM 90
0225658 43/ 711/12-C     A05AA02 B
URSONORM 500MG TBL FLM 60
0225657 43/ 711/12-C     A05AA02 B

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11