Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 114
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
LAGOSA TBL OBD 25
0019572 94/ 409/97-C lagosa.pdf lagosa.pdf A05BA03 R
LAGOSA TBL OBD 100
0019571 94/ 409/97-C lagosa.pdf lagosa.pdf A05BA03 R
LEGALON 70MG CPS DUR 30
0234207 80/ 965/95-C legalon.pdf legalon.pdf A05BA03 R
LEGALON 140MG CPS DUR 30
0234204 80/ 812/99-C legalon.pdf legalon.pdf A05BA03 R
LEGALON 140MG CPS DUR 100
0234206 80/ 812/99-C legalon.pdf legalon.pdf A05BA03 R
LEGALON 140MG CPS DUR 60
0234205 80/ 812/99-C legalon.pdf legalon.pdf A05BA03 R
LEGALON 70MG CPS DUR 60
0234208 80/ 965/95-C legalon.pdf legalon.pdf A05BA03 R
LEGALON 140 140MG CPS DUR 60
0209605 80/ 812/99-C     A05BA03 B
LEGALON 140 140MG CPS DUR 100
0209606 80/ 812/99-C     A05BA03 B
LEGALON 140 140MG CPS DUR 30
0209604 80/ 812/99-C     A05BA03 B
LEGALON 70 70MG CPS DUR 60
0216683 80/ 965/95-C     A05BA03 B
LEGALON 70 70MG CPS DUR 30
0216682 80/ 965/95-C     A05BA03 B
LEGALON SIL 350MG INJ PLV SOL 4
0014380 legalonsil.pdf legalonsil.pdf A05BA03 F
OCALIVA 10MG TBL FLM 100
0222668 EU/1/16/1139/004 ocaliva.pdf ocaliva.pdf A05AA04 R
OCALIVA 5MG TBL FLM 100
0222667 EU/1/16/1139/003 ocaliva.pdf ocaliva.pdf A05AA04 R
OCALIVA 5MG TBL FLM 30
0219167 EU/1/16/1139/001 ocaliva.pdf ocaliva.pdf A05AA04 R
OCALIVA 10MG TBL FLM 30
0219168 EU/1/16/1139/002 ocaliva.pdf ocaliva.pdf A05AA04 R
ORPHACOL 50MG CPS DUR 30
0194506 EU/1/13/870/001 orphacol.pdf orphacol.pdf A05AA03 R
ORPHACOL 50MG CPS DUR 60
0194507 EU/1/13/870/002 orphacol.pdf orphacol.pdf A05AA03 R
ORPHACOL 250MG CPS DUR 120
0194511 EU/1/13/870/006 orphacol.pdf orphacol.pdf A05AA03 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11