Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AKYNZEO 235MG/0,25MG INF PLV CSL 1
0238870 EU/1/15/1001/003 akynzeo.pdf akynzeo.pdf A04AA55 R
AKYNZEO 235MG/0,25MG INF CNC SOL 1X20ML
0255300 EU/1/15/1001/004 akynzeo.pdf akynzeo.pdf A04AA55 R
AKYNZEO 300MG/0,5MG CPS DUR 1X1
0210492 EU/1/15/1001/001 akynzeo.pdf akynzeo.pdf A04AA55 R
AKYNZEO 300MG/0,5MG CPS DUR 4X1
0233049 EU/1/15/1001/002 akynzeo.pdf akynzeo.pdf A04AA55 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 7. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09