Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 14
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BUSCOPAN 10MG TBL OBD 20
0243198 73/ 311/70-S/C buscopan.pdf buscopan.pdf A03BB01 R
BUSCOPAN 20MG/ML INJ SOL 5X1ML
0243197 73/ 009/71-S/C buscopan.pdf buscopan.pdf A03BB01 R
BUSCOPAN 20MG/ML INJ SOL 6X1ML
0243196 73/ 009/71-S/C buscopan.pdf buscopan.pdf A03BB01 R
BUSCOPAN 10MG TBL OBD 10
0243200 73/ 311/70-S/C buscopan.pdf buscopan.pdf A03BB01 R
BUSCOPAN 20MG/ML INJ SOL 5X1ML
0098169 73/ 009/71-S/C     A03BB01 B
BUSCOPAN 20MG/ML INJ SOL 6X1ML
0001430 73/ 009/71-S/C     A03BB01 B
BUSCOPAN 10MG TBL OBD 50
0243199 73/ 311/70-S/C buscopan.pdf buscopan.pdf A03BB01 R
BUSCOPAN 10MG TBL OBD 20
0225146 73/ 311/70-S/C     A03BB01 B
BUSCOPAN 10MG TBL OBD 50
0225147 73/ 311/70-S/C     A03BB01 B
BUSCOPAN 10MG TBL OBD 10
0225148 73/ 311/70-S/C     A03BB01 B
BUSCOPAN 20MG/ML INJ SOL 6X1ML
0225149 73/ 009/71-S/C     A03BB01 B
BUSCOPAN 20MG/ML INJ SOL 5X1ML
0225150 73/ 009/71-S/C     A03BB01 B
BUTYLSKOPOLAMINIUM BROMID KALCEKS 20MG/ML INJ SOL 10X1ML
0240230 73/ 527/18-C butylskopo.pdf butylskopo.pdf A03BB01 R
BUTYLSKOPOLAMINIUM BROMID KALCEKS 20MG/ML INJ SOL 5X1ML
0240229 73/ 527/18-C butylskopo.pdf butylskopo.pdf A03BB01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11