Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 130
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ITOPRID PMCS 50MG TBL FLM 100 I
0166776 49/ 625/10-C itopridpmc.pdf itopridpmc.pdf A03FA07 R
ITOPRID PMCS 50MG TBL FLM 100 II
0166777 49/ 625/10-C itopridpmc.pdf itopridpmc.pdf A03FA07 R
ITOPRID PMCS 50MG TBL FLM 40 II
0166775 49/ 625/10-C itopridpmc.pdf itopridpmc.pdf A03FA07 R
ITOPRID PMCS 50MG TBL FLM 40 I
0166774 49/ 625/10-C itopridpmc.pdf itopridpmc.pdf A03FA07 R
ITOPRID PMCS 50MG TBL FLM 20 II
0176113 49/ 625/10-C itopridpmc.pdf itopridpmc.pdf A03FA07 R
ITOPRID PMCS 50MG TBL FLM 20 I
0176112 49/ 625/10-C itopridpmc.pdf itopridpmc.pdf A03FA07 R
ITOPRID PMCS 50MG TBL FLM 10 II
0176111 49/ 625/10-C itopridpmc.pdf itopridpmc.pdf A03FA07 R
ITOPRID PMCS 50MG TBL FLM 10 I
0176110 49/ 625/10-C itopridpmc.pdf itopridpmc.pdf A03FA07 R
ITOPRID XANTIS 50MG TBL NOB 90
0207625 49/ 252/16-C itopridxan.pdf itopridxan.pdf A03FA07 R
ITOPRID XANTIS 50MG TBL NOB 100
0207626 49/ 252/16-C itopridxan.pdf itopridxan.pdf A03FA07 R
ITOPRID XANTIS 50MG TBL NOB 60
0207624 49/ 252/16-C itopridxan.pdf itopridxan.pdf A03FA07 R
ITOPRID XANTIS 50MG TBL NOB 50
0207623 49/ 252/16-C itopridxan.pdf itopridxan.pdf A03FA07 R
ITOPRID XANTIS 50MG TBL NOB 40
0207622 49/ 252/16-C itopridxan.pdf itopridxan.pdf A03FA07 R
ITOPRID XANTIS 50MG TBL NOB 10
0207619 49/ 252/16-C itopridxan.pdf itopridxan.pdf A03FA07 R
ITOPRID XANTIS 50MG TBL NOB 30
0207621 49/ 252/16-C itopridxan.pdf itopridxan.pdf A03FA07 R
ITOPRID XANTIS 50MG TBL NOB 20
0207620 49/ 252/16-C itopridxan.pdf itopridxan.pdf A03FA07 R
KINITO 50MG TBL FLM 100(10X10)
0166760 49/ 819/10-C kinito.pdf kinito.pdf A03FA07 R
KINITO 50MG TBL FLM 40(4X10)
0166759 49/ 819/10-C kinito.pdf kinito.pdf A03FA07 R
KINITO 50MG TBL FLM 40(2X20)
0237595 49/ 819/10-C kinito.pdf kinito.pdf A03FA07 R
KINITO 50MG TBL FLM 100(5X20)
0237596 49/ 819/10-C kinito.pdf kinito.pdf A03FA07 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11