Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 87
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
EMANERA 40MG CPS ETD 98
0147936 09/ 249/10-C emanera.pdf emanera.pdf A02BC05 R
EMANERA 20MG CPS ETD 7 I
0147913 09/ 248/10-C emanera.pdf emanera.pdf A02BC05 R
EMANERA 20MG CPS ETD 14 I
0147914 09/ 248/10-C emanera.pdf emanera.pdf A02BC05 R
EMANERA 20MG CPS ETD 15 I
0147915 09/ 248/10-C emanera.pdf emanera.pdf A02BC05 R
EMANERA 20MG CPS ETD 28 I
0147916 09/ 248/10-C emanera.pdf emanera.pdf A02BC05 R
EMANERA 20MG CPS ETD 30 I
0147917 09/ 248/10-C emanera.pdf emanera.pdf A02BC05 R
EMANERA 20MG CPS ETD 50 I
0147918 09/ 248/10-C emanera.pdf emanera.pdf A02BC05 R
EMANERA 20MG CPS ETD 56 I
0147919 09/ 248/10-C emanera.pdf emanera.pdf A02BC05 R
EMANERA 20MG CPS ETD 60 I
0147920 09/ 248/10-C emanera.pdf emanera.pdf A02BC05 R
EMANERA 20MG CPS ETD 90 I
0147921 09/ 248/10-C emanera.pdf emanera.pdf A02BC05 R
EMANERA 20MG CPS ETD 98 I
0147922 09/ 248/10-C emanera.pdf emanera.pdf A02BC05 R
EMANERA 20MG CPS ETD 100 I
0147923 09/ 248/10-C emanera.pdf emanera.pdf A02BC05 R
EMANERA 20MG CPS ETD 98
0147924 09/ 248/10-C emanera.pdf emanera.pdf A02BC05 R
EMANERA 40MG CPS ETD 7 I
0147925 09/ 249/10-C emanera.pdf emanera.pdf A02BC05 R
EMANERA 40MG CPS ETD 14 I
0147926 09/ 249/10-C emanera.pdf emanera.pdf A02BC05 R
EMANERA 40MG CPS ETD 15 I
0147927 09/ 249/10-C emanera.pdf emanera.pdf A02BC05 R
EMANERA 40MG CPS ETD 28 I
0147928 09/ 249/10-C emanera.pdf emanera.pdf A02BC05 R
EMANERA 40MG CPS ETD 30 I
0147929 09/ 249/10-C emanera.pdf emanera.pdf A02BC05 R
EMANERA 40MG CPS ETD 50 I
0147930 09/ 249/10-C emanera.pdf emanera.pdf A02BC05 R
EMANERA 40MG CPS ETD 98 II
0191109 09/ 249/10-C emanera.pdf emanera.pdf A02BC05 R

1 2 3 4 5 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. červen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2021 v 01:10