Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 53
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
NOFLUX 20 MG ENTEROSOLVENTNÍ TABLETY 20MG TBL ENT 28
0186373 09/ 489/11-C noflux.pdf noflux.pdf A02BC04 R
NOFLUX 20 MG ENTEROSOLVENTNÍ TABLETY 20MG TBL ENT 30
0186374 09/ 489/11-C noflux.pdf noflux.pdf A02BC04 R
NOFLUX 20 MG ENTEROSOLVENTNÍ TABLETY 20MG TBL ENT 50
0186375 09/ 489/11-C noflux.pdf noflux.pdf A02BC04 R
NOFLUX 20 MG ENTEROSOLVENTNÍ TABLETY 20MG TBL ENT 56
0186376 09/ 489/11-C noflux.pdf noflux.pdf A02BC04 R
NOFLUX 20 MG ENTEROSOLVENTNÍ TABLETY 20MG TBL ENT 75
0186377 09/ 489/11-C noflux.pdf noflux.pdf A02BC04 R
NOFLUX 20 MG ENTEROSOLVENTNÍ TABLETY 20MG TBL ENT 98
0186378 09/ 489/11-C noflux.pdf noflux.pdf A02BC04 R
NOFLUX 20 MG ENTEROSOLVENTNÍ TABLETY 20MG TBL ENT 25
0186385 09/ 489/11-C noflux.pdf noflux.pdf A02BC04 R
NOFLUX 20 MG ENTEROSOLVENTNÍ TABLETY 20MG TBL ENT 1
0186380 09/ 489/11-C noflux.pdf noflux.pdf A02BC04 R
NOFLUX 20 MG ENTEROSOLVENTNÍ TABLETY 20MG TBL ENT 5
0186381 09/ 489/11-C noflux.pdf noflux.pdf A02BC04 R
NOFLUX 20 MG ENTEROSOLVENTNÍ TABLETY 20MG TBL ENT 7
0186382 09/ 489/11-C noflux.pdf noflux.pdf A02BC04 R
NOFLUX 20 MG ENTEROSOLVENTNÍ TABLETY 20MG TBL ENT 14
0186383 09/ 489/11-C noflux.pdf noflux.pdf A02BC04 R
NOFLUX 20 MG ENTEROSOLVENTNÍ TABLETY 20MG TBL ENT 15
0186384 09/ 489/11-C noflux.pdf noflux.pdf A02BC04 R
NOFLUX 20 MG ENTEROSOLVENTNÍ TABLETY 20MG TBL ENT 120
0186379 09/ 489/11-C noflux.pdf noflux.pdf A02BC04 R
RAPOXOL 20MG TBL ENT 30
0141952 09/ 815/10-C rapoxol.pdf rapoxol.pdf A02BC04 R
RAPOXOL 20MG TBL ENT 56
0141955 09/ 815/10-C rapoxol.pdf rapoxol.pdf A02BC04 R
RAPOXOL 20MG TBL ENT 60
0141956 09/ 815/10-C rapoxol.pdf rapoxol.pdf A02BC04 R
RAPOXOL 20MG TBL ENT 75
0141957 09/ 815/10-C rapoxol.pdf rapoxol.pdf A02BC04 R
RAPOXOL 20MG TBL ENT 90
0141958 09/ 815/10-C rapoxol.pdf rapoxol.pdf A02BC04 R
RAPOXOL 20MG TBL ENT 98
0141959 09/ 815/10-C rapoxol.pdf rapoxol.pdf A02BC04 R
RAPOXOL 20MG TBL ENT 100
0141960 09/ 815/10-C rapoxol.pdf rapoxol.pdf A02BC04 R

1 2 3 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 8. duben 2021 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09