Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 131
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
LANSOPRAZOL LICONSA 15 MG ENTEROSOLVENTNÍ TVRDÁ TOBOLKA 15MG CPS ETD 84
0208883 09/ 437/14-C     A02BC03 B
LANSOPRAZOL LICONSA 15 MG ENTEROSOLVENTNÍ TVRDÁ TOBOLKA 15MG CPS ETD 14 II
0208884 09/ 437/14-C     A02BC03 B
LANSOPRAZOL LICONSA 15 MG ENTEROSOLVENTNÍ TVRDÁ TOBOLKA 15MG CPS ETD 28 II
0208885 09/ 437/14-C     A02BC03 B
LANSOPRAZOL LICONSA 15 MG ENTEROSOLVENTNÍ TVRDÁ TOBOLKA 15MG CPS ETD 30 II
0208886 09/ 437/14-C     A02BC03 B
LANSOPRAZOL LICONSA 15 MG ENTEROSOLVENTNÍ TVRDÁ TOBOLKA 15MG CPS ETD 56 II
0208887 09/ 437/14-C     A02BC03 B
LANSOPRAZOL LICONSA 15 MG ENTEROSOLVENTNÍ TVRDÁ TOBOLKA 15MG CPS ETD 84 II
0208888 09/ 437/14-C     A02BC03 B
LANSOPRAZOL LICONSA 15 MG ENTEROSOLVENTNÍ TVRDÁ TOBOLKA 15MG CPS ETD 98 II
0208889 09/ 437/14-C     A02BC03 B
LANSOPRAZOL LICONSA 15 MG ENTEROSOLVENTNÍ TVRDÁ TOBOLKA 15MG CPS ETD 100 II
0208890 09/ 437/14-C     A02BC03 B
LANSOPRAZOL LICONSA 30 MG ENTEROSOLVENTNÍ TVRDÁ TOBOLKA 30MG CPS ETD 14 I
0208891 09/ 438/14-C     A02BC03 B
LANSOPRAZOL LICONSA 30 MG ENTEROSOLVENTNÍ TVRDÁ TOBOLKA 30MG CPS ETD 28 I
0208892 09/ 438/14-C     A02BC03 B
LANSOPRAZOL LICONSA 30 MG ENTEROSOLVENTNÍ TVRDÁ TOBOLKA 30MG CPS ETD 30 I
0208893 09/ 438/14-C     A02BC03 B
LANSOPRAZOL LICONSA 30 MG ENTEROSOLVENTNÍ TVRDÁ TOBOLKA 30MG CPS ETD 56 I
0208894 09/ 438/14-C     A02BC03 B
LANSOPRAZOL LICONSA 30 MG ENTEROSOLVENTNÍ TVRDÁ TOBOLKA 30MG CPS ETD 84 I
0208895 09/ 438/14-C     A02BC03 B
LANSOPRAZOL LICONSA 30 MG ENTEROSOLVENTNÍ TVRDÁ TOBOLKA 30MG CPS ETD 98 I
0208896 09/ 438/14-C     A02BC03 B
LANSOPRAZOL LICONSA 30 MG ENTEROSOLVENTNÍ TVRDÁ TOBOLKA 30MG CPS ETD 100 I
0208897 09/ 438/14-C     A02BC03 B
LANSOPRAZOL LICONSA 30 MG ENTEROSOLVENTNÍ TVRDÁ TOBOLKA 30MG CPS ETD 14
0208898 09/ 438/14-C     A02BC03 B
LANSOPRAZOL LICONSA 30 MG ENTEROSOLVENTNÍ TVRDÁ TOBOLKA 30MG CPS ETD 28
0208899 09/ 438/14-C     A02BC03 B
LANSOPRAZOL LICONSA 30 MG ENTEROSOLVENTNÍ TVRDÁ TOBOLKA 30MG CPS ETD 30
0208900 09/ 438/14-C     A02BC03 B
LANSOPRAZOL LICONSA 30 MG ENTEROSOLVENTNÍ TVRDÁ TOBOLKA 30MG CPS ETD 56
0208901 09/ 438/14-C     A02BC03 B
LANSOPRAZOL LICONSA 30 MG ENTEROSOLVENTNÍ TVRDÁ TOBOLKA 30MG CPS ETD 84
0208902 09/ 438/14-C     A02BC03 B

1 2 3 4 5 6 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 26. únor 2021 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. leden 2021 v 00:09