Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 416
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
APO-PANTO 40MG TBL ENT 28
0249047 09/ 094/08-C     A02BC02 B
APO-PANTO 40MG TBL ENT 100
0249048 09/ 094/08-C     A02BC02 B
APO-PANTO 40MG TBL ENT 100
0116439 09/ 094/08-C     A02BC02 B
APO-PANTO 40MG TBL ENT 28
0116438 09/ 094/08-C     A02BC02 B
APO-PANTO 40MG TBL ENT 14
0249049 09/ 094/08-C     A02BC02 B
APO-PANTO 40MG TBL ENT 28
0249050 09/ 094/08-C     A02BC02 B
APO-PANTO 40MG TBL ENT 100
0249051 09/ 094/08-C     A02BC02 B
APO-PANTO 40MG TBL ENT 14
0249052 09/ 094/08-C     A02BC02 B
APO-PANTO 40MG TBL ENT 60
0249053 09/ 094/08-C     A02BC02 B
APO-PANTO 40MG TBL ENT 98
0249054 09/ 094/08-C     A02BC02 B
APO-PANTO 40MG TBL ENT 7
0249055 09/ 094/08-C     A02BC02 B
APO-PANTO 40MG TBL ENT 10
0249056 09/ 094/08-C     A02BC02 B
APO-PANTO 40MG TBL ENT 15
0249057 09/ 094/08-C     A02BC02 B
APO-PANTO 40MG TBL ENT 20
0249058 09/ 094/08-C     A02BC02 B
APO-PANTO 40MG TBL ENT 28(2X14)
0249059 09/ 094/08-C     A02BC02 B
APO-PANTO 40MG TBL ENT 30
0249060 09/ 094/08-C     A02BC02 B
APO-PANTO 40MG TBL ENT 50
0249061 09/ 094/08-C     A02BC02 B
APO-PANTO 40MG TBL ENT 56
0249062 09/ 094/08-C     A02BC02 B
APO-PANTO 40MG TBL ENT 7
0122618 09/ 094/08-C     A02BC02 B
APO-PANTO 40MG TBL ENT 10
0122619 09/ 094/08-C     A02BC02 B

1 2 3 4 5 6 10 20 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 3. srpen 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 31. červenec 2021 v 01:09