Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 373
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
OMEBOIX 10MG CPS ETD 90
0247489 09/ 329/18-C omeboix.pdf omeboix.pdf A02BC01 R
OMEBOIX 10MG CPS ETD 100
0247490 09/ 329/18-C omeboix.pdf omeboix.pdf A02BC01 R
OMEBOIX 20MG CPS ETD 14 I
0247491 09/ 330/18-C omeboix.pdf omeboix.pdf A02BC01 R
OMEBOIX 20MG CPS ETD 28 I
0247492 09/ 330/18-C omeboix.pdf omeboix.pdf A02BC01 R
OMEBOIX 20MG CPS ETD 30 I
0247493 09/ 330/18-C omeboix.pdf omeboix.pdf A02BC01 R
OMEBOIX 20MG CPS ETD 100 I
0247494 09/ 330/18-C omeboix.pdf omeboix.pdf A02BC01 R
OMEBOIX 20MG CPS ETD 14 II
0247495 09/ 330/18-C omeboix.pdf omeboix.pdf A02BC01 R
OMEBOIX 20MG CPS ETD 28 II
0247496 09/ 330/18-C omeboix.pdf omeboix.pdf A02BC01 R
OMEBOIX 20MG CPS ETD 14
0247497 09/ 330/18-C omeboix.pdf omeboix.pdf A02BC01 R
OMEBOIX 20MG CPS ETD 28
0247498 09/ 330/18-C omeboix.pdf omeboix.pdf A02BC01 R
OMEBOIX 20MG CPS ETD 90
0247499 09/ 330/18-C omeboix.pdf omeboix.pdf A02BC01 R
OMEBOIX 20MG CPS ETD 100
0247500 09/ 330/18-C omeboix.pdf omeboix.pdf A02BC01 R
OMEBOIX 40MG CPS ETD 14 I
0247501 09/ 331/18-C omeboix.pdf omeboix.pdf A02BC01 R
OMEBOIX 40MG CPS ETD 28 I
0247502 09/ 331/18-C omeboix.pdf omeboix.pdf A02BC01 R
OMEBOIX 40MG CPS ETD 30 I
0247503 09/ 331/18-C omeboix.pdf omeboix.pdf A02BC01 R
OMEBOIX 40MG CPS ETD 100 I
0247504 09/ 331/18-C omeboix.pdf omeboix.pdf A02BC01 R
OMEBOIX 40MG CPS ETD 14 II
0247505 09/ 331/18-C omeboix.pdf omeboix.pdf A02BC01 R
OMEBOIX 40MG CPS ETD 28 II
0247506 09/ 331/18-C omeboix.pdf omeboix.pdf A02BC01 R
OMEBOIX 40MG CPS ETD 14
0247507 09/ 331/18-C omeboix.pdf omeboix.pdf A02BC01 R
OMEBOIX 40MG CPS ETD 28
0247508 09/ 331/18-C omeboix.pdf omeboix.pdf A02BC01 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 27. červenec 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2021 v 01:09