Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 373
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
LOSEPRAZOL 20MG CPS ETD 14
0258173 09/ 108/02-C     A02BC01 B
LOSEPRAZOL 20MG CPS ETD 28
0258174 09/ 108/02-C     A02BC01 B
LOSEPRAZOL 20MG CPS ETD 56
0258175 09/ 108/02-C     A02BC01 B
LOSEPRAZOL 20MG CPS ETD 14
0017103 09/ 108/02-C     A02BC01 B
LOSEPRAZOL 20MG CPS ETD 28
0017104 09/ 108/02-C     A02BC01 B
LOSEPRAZOL 40MG CPS ETD 14
0023788 09/ 057/05-C loseprazol.pdf loseprazol.pdf A02BC01 R
LOSEPRAZOL 40MG CPS ETD 28
0023789 09/ 057/05-C loseprazol.pdf loseprazol.pdf A02BC01 R
LOSEPRAZOL 20MG CPS ETD 56
0119512 09/ 108/02-C     A02BC01 B
LOSEPRAZOL 20MG CPS ETD 98
0119513 09/ 108/02-C     A02BC01 B
LOSEPRAZOL 20MG CPS ETD 7
0180707 09/ 108/02-C     A02BC01 B
OMEBOIX 20MG CPS ETD 14 II
0236123 09/ 330/18-C     A02BC01 B
OMEBOIX 20MG CPS ETD 100 I
0236122 09/ 330/18-C     A02BC01 B
OMEBOIX 10MG CPS ETD 14 I
0247481 09/ 329/18-C omeboix.pdf omeboix.pdf A02BC01 R
OMEBOIX 10MG CPS ETD 28 I
0247482 09/ 329/18-C omeboix.pdf omeboix.pdf A02BC01 R
OMEBOIX 10MG CPS ETD 30 I
0247483 09/ 329/18-C omeboix.pdf omeboix.pdf A02BC01 R
OMEBOIX 10MG CPS ETD 100 I
0247484 09/ 329/18-C omeboix.pdf omeboix.pdf A02BC01 R
OMEBOIX 10MG CPS ETD 14 II
0247485 09/ 329/18-C omeboix.pdf omeboix.pdf A02BC01 R
OMEBOIX 10MG CPS ETD 28 II
0247486 09/ 329/18-C omeboix.pdf omeboix.pdf A02BC01 R
OMEBOIX 10MG CPS ETD 14
0247487 09/ 329/18-C omeboix.pdf omeboix.pdf A02BC01 R
OMEBOIX 10MG CPS ETD 28
0247488 09/ 329/18-C omeboix.pdf omeboix.pdf A02BC01 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 27. červenec 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2021 v 01:09