Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 379
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ORTANOL 10MG CPS ETD 7
0030654 09/ 181/06-C ortanol.pdf ortanol.pdf A02BC01 R
ORTANOL 10MG CPS ETD 14
0030655 09/ 181/06-C ortanol.pdf ortanol.pdf A02BC01 R
ORTANOL 10MG CPS ETD 15
0030656 09/ 181/06-C ortanol.pdf ortanol.pdf A02BC01 R
ORTANOL 10MG CPS ETD 28
0030657 09/ 181/06-C ortanol.pdf ortanol.pdf A02BC01 R
ORTANOL 10MG CPS ETD 30
0030658 09/ 181/06-C ortanol.pdf ortanol.pdf A02BC01 R
ORTANOL 10MG CPS ETD 56
0030659 09/ 181/06-C ortanol.pdf ortanol.pdf A02BC01 R
ORTANOL 10MG CPS ETD 56X1
0030662 09/ 181/06-C ortanol.pdf ortanol.pdf A02BC01 R
ORTANOL 10MG CPS ETD 98
0030665 09/ 181/06-C ortanol.pdf ortanol.pdf A02BC01 R
ORTANOL 10MG CPS ETD 30
0030668 09/ 181/06-C ortanol.pdf ortanol.pdf A02BC01 R
ORTANOL 40MG CPS ETD 7
0030669 09/ 182/06-C ortanol.pdf ortanol.pdf A02BC01 R
ORTANOL 40MG CPS ETD 14
0030670 09/ 182/06-C ortanol.pdf ortanol.pdf A02BC01 R
ORTANOL 40MG CPS ETD 15
0030671 09/ 182/06-C ortanol.pdf ortanol.pdf A02BC01 R
ORTANOL 40MG CPS ETD 28
0030673 09/ 182/06-C ortanol.pdf ortanol.pdf A02BC01 R
ORTANOL 40MG CPS ETD 30
0030675 09/ 182/06-C ortanol.pdf ortanol.pdf A02BC01 R
ORTANOL 40MG CPS ETD 56
0030679 09/ 182/06-C ortanol.pdf ortanol.pdf A02BC01 R
ORTANOL 40MG CPS ETD 98
0030680 09/ 182/06-C ortanol.pdf ortanol.pdf A02BC01 R
ORTANOL 40MG CPS ETD 15 I
0030681 09/ 182/06-C ortanol.pdf ortanol.pdf A02BC01 R
ORTANOL 20MG CPS ETD 100 II
0208323 09/ 818/94-C ortanol.pdf ortanol.pdf A02BC01 R
ORTANOL 20MG CPS ETD 28 II
0185344 09/ 818/94-C ortanol.pdf ortanol.pdf A02BC01 R
ORTANOL 40MG CPS ETD 2X49 II
0150081 09/ 182/06-C ortanol.pdf ortanol.pdf A02BC01 R

‹‹ ‹ 10 13 14 15 16 17 18 19 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 19. říjen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2021 v 01:09