Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 380
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
OMEPRAZOL STADA 20MG CPS ETD 15
0140185 09/ 440/09-C omeprazols.pdf omeprazols.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL STADA 20MG CPS ETD 28
0140186 09/ 440/09-C omeprazols.pdf omeprazols.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL STADA 20MG CPS ETD 30
0140187 09/ 440/09-C omeprazols.pdf omeprazols.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL STADA 20MG CPS ETD 50
0140188 09/ 440/09-C omeprazols.pdf omeprazols.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL STADA 20MG CPS ETD 56
0140189 09/ 440/09-C omeprazols.pdf omeprazols.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL STADA 20MG CPS ETD 60
0140190 09/ 440/09-C omeprazols.pdf omeprazols.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL STADA 20MG CPS ETD 90
0140191 09/ 440/09-C omeprazols.pdf omeprazols.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL STADA 20MG CPS ETD 100
0140192 09/ 440/09-C omeprazols.pdf omeprazols.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL STADA 20MG CPS ETD 250 H
0264127 09/ 440/09-C omeprazols.pdf omeprazols.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL STADA 20MG CPS ETD 105
0218210 09/ 440/09-C omeprazols.pdf omeprazols.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL STADA 20MG CPS ETD 15
0140170 09/ 440/09-C omeprazols.pdf omeprazols.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL STADA 20MG CPS ETD 14
0140169 09/ 440/09-C omeprazols.pdf omeprazols.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL STADA 20MG CPS ETD 30
0140172 09/ 440/09-C omeprazols.pdf omeprazols.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 20MG CPS ETD 14
0164967 09/ 006/08-C omeprazolt.pdf omeprazolt.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 20MG CPS ETD 15
0164968 09/ 006/08-C omeprazolt.pdf omeprazolt.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 20MG CPS ETD 20
0164969 09/ 006/08-C omeprazolt.pdf omeprazolt.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 20MG CPS ETD 21
0164970 09/ 006/08-C omeprazolt.pdf omeprazolt.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 20MG CPS ETD 28
0164971 09/ 006/08-C omeprazolt.pdf omeprazolt.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 20MG CPS ETD 30
0164972 09/ 006/08-C omeprazolt.pdf omeprazolt.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 20MG CPS ETD 42
0164973 09/ 006/08-C omeprazolt.pdf omeprazolt.pdf A02BC01 R

‹‹ ‹ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 23. listopad 2021 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. říjen 2021 v 01:12