Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 381
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
OMEPRAZOL FARMAX 20 MG ENTEROSOLVENTNÍ TVRDÁ TOBOLKA 20MG CPS ETD 90
0195350 09/ 178/14-C     A02BC01 B
OMEPRAZOL FARMAX 20 MG ENTEROSOLVENTNÍ TVRDÁ TOBOLKA 20MG CPS ETD 100
0195351 09/ 178/14-C     A02BC01 B
OMEPRAZOL FARMAX 20MG CPS ETD 30
0232961 09/ 178/14-C omeprazolf.pdf omeprazolf.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL FARMAX 20MG CPS ETD 50
0232962 09/ 178/14-C omeprazolf.pdf omeprazolf.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL FARMAX 20MG CPS ETD 56
0232963 09/ 178/14-C omeprazolf.pdf omeprazolf.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL FARMAX 20MG CPS ETD 60
0232964 09/ 178/14-C omeprazolf.pdf omeprazolf.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL FARMAX 20MG CPS ETD 90
0232965 09/ 178/14-C omeprazolf.pdf omeprazolf.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL FARMAX 20MG CPS ETD 98
0232966 09/ 178/14-C omeprazolf.pdf omeprazolf.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL FARMAX 20MG CPS ETD 100
0232967 09/ 178/14-C omeprazolf.pdf omeprazolf.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL FARMAX 20MG CPS ETD 140
0232968 09/ 178/14-C omeprazolf.pdf omeprazolf.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL FARMAX 20MG CPS ETD 280
0232969 09/ 178/14-C omeprazolf.pdf omeprazolf.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL GALMED 20MG CPS ETD 56 I
0212922 09/ 012/16-C omeprazolg.pdf omeprazolg.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL GALMED 20MG CPS ETD 56 II
0212925 09/ 012/16-C omeprazolg.pdf omeprazolg.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL GALMED 20MG CPS ETD 28 II
0212924 09/ 012/16-C omeprazolg.pdf omeprazolg.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL GALMED 20MG CPS ETD 14 II
0212923 09/ 012/16-C omeprazolg.pdf omeprazolg.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL GALMED 20MG CPS ETD 14
0212917 09/ 012/16-C omeprazolg.pdf omeprazolg.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL GALMED 20MG CPS ETD 28
0212918 09/ 012/16-C omeprazolg.pdf omeprazolg.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL GALMED 20MG CPS ETD 56
0212919 09/ 012/16-C omeprazolg.pdf omeprazolg.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL GALMED 20MG CPS ETD 14 I
0212920 09/ 012/16-C omeprazolg.pdf omeprazolg.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL GALMED 20MG CPS ETD 28 I
0212921 09/ 012/16-C omeprazolg.pdf omeprazolg.pdf A02BC01 R

‹‹ ‹ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 14. září 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11